Accessibilitat

Introducció

Adif, entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Foment, posa a l'abast dels seus usuaris un canal de comunicació pràctic i accessible per a tots, amb el qual pretén suprimir barreres, aconseguint millorar la presència de la seva web en la xarxa segons els criteris de màxima simplicitat, abast i eficàcia, de tal manera que es puguin difondre la informació i els serveis oferts a qualsevol persona que vulgui consultar-los.

Accessibilitat

Aquesta acció s'alinea amb les directrius de la Resolució del Consell de la Unió Europea de 25 de març de 2002, sobre el Pla d'acció E-Europe 2002, “Accessibilitat dels espais públics i dels seus continguts”, compleix les disposicions de la Llei de Serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, d'11 de juliol de 2002 i segueix les indicacions de la “Guia per a l'edició i publicació de les pàgines web de l'Administració General de l'Estado”.

Pautes WAI

En aquest sentit, els continguts de la web d'Adif han estat validats amb la certificació Doble A, segons les recomanacions indicades per la WAI (Web Accessibility Iniciative), grup de treball internacional pertanyent al W3C (World Wide Web Consortium) que vetlla perquè cap col·lectiu pateixi discriminacions de cap tipus que puguin ser causa de fractures socials en el món virtual. En aquest sentit, les tècniques utilitzades en el portal d'Adif encaixen amb el que la WAI indica, tant per al marcatge XHML com per al CSS.

Certificacions Externes

Per aconseguir aquest objectiu de facilitar l'accés a totes les persones, hem comptat amb la col·laboració de dues organitzacions externes a Adif, encarregades de certificar el compliment de les pautes WAI del W3C a nivell de Validació Doble A.

Continguts No Accessibles / Excepcions

Alguns continguts actualment no resulten tant accessibles com desitjaríem. Treballem per resoldre-ho. Mentrestant, els següents continguts no compleixen les pautes:

  • Les aplicacions o interfícies externes integrades en la web d'Adif.
  • Alguns documents en format pdf poden presentar problemes d'accessibilitat.

Adif es compromet a proporcionar qualsevol d'aquests documents en format accessible a qui ho sol·liciti.

Contacte

En l'actualitat treballem per millorar l'accessibilitat en totes les pàgines del portal. Si observeu alguna anomalia, no tingueu inconvenient a posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant l'adreça de correu electrònic: