Els nostres compromisos

Canal Ètic

Codi ètic d'Adif

El Codi ètic d'Adif, aprovat pel Consell d'Administració, té com a objectiu formalitzar les pautes esperables de comportament íntegre, responsable i transparent de totes les persones que treballen a Adif, en l'exercici quotidià de les seves tasques i en les seves relacions professionals.

El Codi pretén traduir a comportaments desitjats els valors i principis corporatius d'Adif, prenent com a punt de partida la cultura de l'organització, la legislació aplicable i el compromís de l'entitat amb l'ètica i la transparència.


Canal Ètic

El Canal Ètic és el canal de comunicació entre Adif i els seus grups d'interès, i amb la societat en general, perquè qualsevol persona pugui notificar possibles incompliments del Codi ètic i de conducta.

Només s'atendran aquelles notificacions relacionades amb el Codi ètic i de conducta d'Adif.

Per a les comunicacions que no estiguin relacionades amb el Codi ètic i de conducta, teniu a la vostra disposició els canals següents

  • Comunicacionweb@adif.es
  • Seu electrònica (disponible al web). Oficina virtual per a l'accés a informació oficial i serveis en línia
  • Oficina d'Atenció al Client. Es podran presentar reclamacions oficials als llibres de reclamacions de les estacions.

Condicions d'ús del canal:

  • Els missatges no poden contenir paraules ofensives.
  • S'acceptaran notificacions anònimes sempre que vagin acompanyades d'evidències i proves documentals.
  • Adif aplicarà els mecanismes necessaris per garantir tant la confidencialitat del denunciant com el dret a l'honor de les persones que puguin ser acusades de contravenir el codi.
  • Es respondrà a totes les notificacions rebudes que compleixin els requisits establerts.

Formulari de notificacions

ADIF i ADIF ALTA VELOCIDAD han implantat una nova plataforma informàtica per formular notificacions, consultes, plantejar dubtes i presentar queixes relacionades amb l'aplicació del nostre Codi ètic i de conducta, així com per informar de qualsevol possible incompliment o vulneració contrari a l'ètica, la legalitat i les normes que regeixen ambdues entitats, accessible mitjançant l'enllaç de la part inferior.

Aquesta plataforma de comunicació s'ofereix a través de l'aplicació comercial Xperta, allotjada en servidors que compleixen els estàndards de ciberseguretat més elevats d'acord amb l'establert a l'Esquema Nacional de Seguretat i que també compleixen tots els requisits del Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Totes les comunicacions realitzades a través d'aquesta plataforma de gestió del Canal Ètic estaran encriptades i seran confidencials. També es permet l'opció de fer denúncies anònimes, no essent obligatori identificar-se al camp "Nom".  
No obstant això, si el remitent vol que li comuniquin informació sobre la gestió de la seva notificació i la resolució de l'assumpte objecte de la notificació, haurà de facilitar una adreça electrònica.

No s'ha d'utilitzar el Canal Ètic per realitzar notificacions malintencionades, infundades o mancades d'indicis que fonamentin la investigació, gestió i resolució posterior dels presumptes incompliments notificats.