Fotografia ferroviària

Permisos per a feines professionals

Aquesta informació s'adreça a professionals o empreses que hagin de fer feines audiovisuals a les dependències d'Adif. 

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Sol·licitud d'autorització de gravació o presa de fotografies per a feines amb caràcter exclusivament informatiu.

Dades que s'han de consignar a la sol·licitud:

  • Noms complets i número de DNI de les persones que hagin de fer la feina.
  • Data prevista per a la realització
  • Objectiu o finalitat del treball o el reportatge
  • Telèfon i persona de contacte

NOTA: L'autorització només serà vàlida per al període en què s'hagi de desenvolupar la tasca professional a les instal·lacions ferroviàries corresponents.

Enviament de sol·licitud:

FEINES PROFESSIONALS O D´INVESTIGACIÓ

Sol·licitud d'autorització de ciutadans o empreses per a dur a terme feines professionals o d'investigació (rodatges cinematogràfics o televisius, anuncis, treballs sobre tecnologia ferroviària, etc.) per a les quals calguin gravacions o presa de fotografies en instal·lacions d'Adif.

 Enviament de la sol·licitud:

 

TRABAJOS PERSONALES DE AFICIONADOS AL FERROCARRIL

Las fotografías o vídeos no profesionales, realizadas por particulares a nivel personal, no requieren de autorización previa, según condiciones particulares descritas en el siguiente enlace: