Lleure i cultura

Estacions històriques

Adif disposa d’edificis emblemàtics emmarcats dintre de l’anomenat Patrimoni Històric Espanyol (Llei 16/1985). La protecció i manteniment d’aquests immobles, assegura i fomenta el manteniment de la cultura i de la nostra història (també ferroviària). Concebut com un conjunt de béns que han de ser apreciats per si mateixos, no han d’establir-se limitacions derivades de la seva propietat, ús, antiguitat o valor econòmic. El seu valor, per tant, resideix en l’estimació i la sensibilitat que la societat els ha volgut donar com a elements d’identitat cultural.

Cal subratllar, d’altra banda, l’esforç que suposa el manteniment i racionalització d’altres edificis i espais que, tot i que puguin ser menys emblemàtics, són imprescindibles per a l’acompliment i el desenvolupament de l’activitat ferroviària.

  • Palau de Fernán Núñez (Madrid)
  • Estació d’Almeria
  • Estació d’Aranjuez (Madrid)
  • Estació de Zamora
  • Estació de França (Barcelona)
  • Estació de Valladolid
  • Estació del Nord (València)
  • Estació de Toledo