Lege-abisua

TRENBIDE AZPIEGITUREN ADMINISTRATZAILEAREN (ADIF) WEBGUNEA ERABILTZEKO BALDINTZA OROKORRAK

1. Helburua

Trenbide Azpiegituren Administratzailea (ADIF) enpresa-entitate publikoak www.adif.es izeneko edo domeinuko webgunea sortzen eta eguneratzen du; orrialdeak barne hartzen duen informazioa erabilera publikokoa izan daiten helburuarekin. Webgune honetan sartzeak eta bertan nabigatzeak orrialdearen lege-informazioa eta erabilera-baldintzak, argi eta garbi, ezagutzen eta onartzen direla esan nahi du. Baldintza orokorrok webgune honen sarrera, nabigazioa eta erabilera arautzea dute helburu; baina, baldintza orokor horietaz gain, ADIFek erabilera arautzen duten beste baldintza jakin batzuk ere jar ditzake. Baldintza orokorretan esandakoaren eta baldintza berezietan esandakoaren artean alderen bat sortuz gero, azkenekoetan esandakoa gailenduko da.

2. Aplikazio eremua

Lege-ohar honek www.adif.es atariko zerbitzuaren erabilera arautzen du. Trenbide Azpiegituren Administratzailea (ADIF) enpresa-entitate publikoak jartzen du ataria Interneteko erabiltzaileen eskura. Trenbide Azpiegituren Administrazioa (ADIF) enpresa-entitate publikoa Estatuko Administrazio Orokorraren Antolaketari eta Funtzionamenduari buruzko apirilaren 14ko 6/97 Legearen 43.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera sortutako erakunde publikoa da, eta Azpiegituren Idazkaritza Nagusiaren bitartez Sustapen ministerioari atxikia dago. Berezko lege-nortasuna, bere helburuak betetzeko erabateko gaitasuna eta ondareak ditu. Entitateak honako legeen eta arauen arabera zuzentzen du: Trenbide sektoreko Estatuko Administrazio Orokorraren Antolaketaren eta Funtzionamenduaren apirilaren 14ko 6/97 legeko azaroaren 17ko 39/03 legeak, biek garatutako arauek, egungo Estatutu eta aurrekontu-legeriak eta aplika daitezkeen beste arau guztiek. Araurik egon ezean, lege-ordenamendu pribatua aplikatuko da. Halaber, ADIFek administrazio-ahalmenak erabiltzean eta bere atalak osatzerakoan, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Komunaren Prozeduraren azaroaren 26ko 30/92 legean ezarritakoa aplikatuko du. ADIFekin harremanetan jartzeko datuak: Helbidea: Sor Ángela de la Cruz, 3. 28020 (Madril). C.I.F.: Q-2801660-H (2009ko urtarrilaren 1etik hasita) Harremanetarako telefonoa: 91-774.44.83 Helbide elektronikoa: comunicacionweb@adif.es Herritarrak zerbitzu publikoko sarrera elektronikoari buruzko, ekainaren 22ko, 11/2007 legeko Azken Xedapenetako hirugarrenean, eta lege horretako 6. artikuluan herritarrei aitortzen zaienari buruz esandakoaren arabera, 2009ko abenduaren 31tik aurrera, beren prozedura eta jarduera ahalmen guztiak erabili ahal izango dituzte. Beraz, data hori baino lehenago, administrazio izaera duen edo Trenbide Azpiegitura Administratzailea ADIF enpresa-entitate publikoaren administrazio-ahalmenen ekintzen ondoriozkoak diren komunikazio, erreklamazio edo eskaerak eskuz edo ohiko posta edo posta ziurtatu bidez entregatu beharko dira Trenbide Azpiegitura Administrailea ADIF enpresa-entitate publikoaren Erregistro Nagusiak herritarrentzako dituen bulegoetan, Sor Ángela de la Cruz kalea, 3-7. oina, 28020 (Madril) helbidean eta ondoren zehazten den ordutegian: Erregistro Nagusiaren ordutegia:

  • Goizetan: 9:00etatik 14:00etara, astelehenetik ostiralera.
  • Arratsaldetan: 16:00etatik 18:00etara, astelehenetik ostiralera.

www.adif.es Interneteko atarian agertzen diren helbide elektronikoak ez dira aurreko paragrafoan adierazitako komunikazioak, erreklamazioak edo eskaerak igortzeko kanalak. Beraz, aipatu helbide elektronikoen bidez bidalitako eta administrazio izaerako edo ADIFi zuzendutako administrazio-ahalmenen jardueretatik eratorritako edozein komunikazio, erreklamazio edo eskaerak Erregistro Nagusian aurkeztu beharko dira jaso dela ziurtatzeko eta zuzen bidera dadin.

3. Eranntzukizunaren muga eta salbuespenak

ADIFek webgune honetan ager daitezkeen edukietako akatsak saihesteko ahalik eta ahalegin handiena egiten du. ADIFek ez du ziurtatzen orrialde honetatik lor daitekeen informazioa zehatza eta eguneratua denik. Gainera, aldez aurretik ohartarazi gabe alda daiteke. ADIFek ez du hirugarrenek gune honetako edukiei emandako erabileragatik sortutako inongo arazoren erantzukizunik. www.adif.es orrialdeko eduki guztiek informatzea dute xede. Eskaintzen den informazioak ez du zertan sakona, osoa, zehatza edo eguneratua izan beharrik. Lizitazio eta lege-testuen kasuan, ez da ofizialki erabakitako testuaren kopia zehatza bermatzen. Dagokien aldizkari ofizialetan inprimatutako edizioetan argitaratutako testuak, soil-soilik, hartuko dira kontuan. ADIFek emandako informazioak izaera orokorra du eta ez dira inolako aholku profesional edo juridikoak. ADIFek ahalegin handiak egingo ditu atariak etenaldirik ez izateko, baina ezin du bermatu akats teknologikorik egongo ez denik, ezta ataria eta bertako edukiak etengabe eskuragarri egongo direnik ere. Ondorioz, ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen eskuragarritasun faltagatik eta ADIFi egotzi ezin zaizkion sare deskonexioek, matxurek, gainkargek edo erorketek eragindako sarbide akatsengatik sor litezkeen kalte eta gaitzei dagokienez. ADIFek ez du bermatzen zure informatika-sistema hondatu dezakeen birusik edo bestelako elementurik egongo ez denik. ADIFek ez du erantzukizunik aipatu birus edo elementu kaltegarriek eragin ditzaketen kalte-galeretan.4. Zerbitzuetan harpidetzea.

4. Zerbitzuetan harpidetzea.

Orokorrean, webgunera sartzeko ez da aldez aurretik harpidetzea edo erabiltzaile gisa izen ematea eskatzen. Hala ere, webgunean eskaintzen diren zenbait zerbitzuetarako baliteke aldez aurretik harpidetza egiteko formulario bat bete behar izatea. Horrela, erabiltzaileak harpidetza-formularioetan emandako datu guztiak benetakoak direla ziurtatzen du. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du eta arduradun egiten da emandako informazioa mantentzeko eta, uneoro, haren benetako egoerari dagokiola ziurtatzen du. Izena ematerakoan, erabiltzaileari pasahitza ematen bazaio, konpromisioa hartzen du hura arduratsu erabiltzeko eta zerbitzu horietara sartzeko pasahitza isilpean mantentzeko. Ondorioz, erabiltzaileak dira ADIFek emandako edozein identifikatzaile eta/edo pasahitzak egoki zaintzeko eta konfidentzialtasunez erabiltzeko erantzule, eta identifikatzaile eta/edo pasahitzok hirugarren bati, behin behinean edo behin betiko, ez emateko konpromisoa hartzen dute. Pasahitza pertsona ezezagunei ez emanteko konpromisoa ere hartzen dute. Erabiltzailearen erantzukizuna izango da legez kontrako hirugarren batek zerbitzuen legez kontrako erabilera egiteko erabiltzailearen pasahitza erabiltzen badu edota, hura galtzen bada.

5. Izaera pertsonaleko datuen babesa

www.adif.es orrialdean eskainitako zerbitzu batzuetara sartzeko, erabiltzaileek datu pertsonal batzuk eman beharko dituzte lehenik. Abenduaren 13ko Izaera Pertsonaleko Datuen Babeseko 15/1999 lege organikoak dioenaren arabera, datuak ADIFen fitxategian sartuko direla jakinaren gainean jartzen dugu, eta datuon helburua www.adif.es webgunean eskainitako zerbitzuetara sartzea ahalbidetzea dela. Erabiltzaileak, bere aldetik, emandako datu pertsonalak benetakoak eta zehatzak direla bermatzen du eta baimena ematen du datuok aipatu helbururako biltzeko. Datuetan aldaketaren bat eginez gero, ADIFek arren eskatzen die erabiltzaileei horien berri emateko, datuok eguneratuta mantentzeko helburuarekin. ADIFek, tratamenduaren erantzule den aldetik, ematen diren izaera pertsonaleko datuen segurtasuna bermatzeko behar diren neurriak, izaera teknikokoak eta antolamenduzkoak, hartuko ditu eta eurak ez aldatzen, galtzen eta baimendu gabeko tratamenduak edo sarrerak saihesten saiatuko da. ADIFek atal honetan zehaztutako baldintzen arabera erabiliko ditu datuak, baita zerbitzuari berari dagozkion baldintzetan oinarritutakoen arabera ere. Era berean, erabiltzaileei jakinarazten zaie beren sartze, zuzenketa, bertan behera uzte eta ukatze eskubideak erabil ditzaketela ADIFen aurka, betiere, legeak dioen moduan. Eskaerok Trenbide Azpiegitura Administratzailearen Informazio Sistemen Zuzendaritzan eskatu behar dira, Delicias pasealekua, 61 – 2. oina. Madril helbidean.

6. Jabetza intelektual eta industrialaren eskubideak

www.adif.es guneko eduki guztiak, hau da, datu-baseak, irudiak eta argazkiak, patenteak, marrazkiak grafikoak, testu-fitxategiak, audioa, bideoa eta softwarea, izaera murriztailerik gabe, ADIFen edo eduki-hornitzaileen jabetza dira. Azkeneko kasu horretan, hornitzaileek lizentziak utzi dizkiote ADIFi. Edukiok estatuko eta nazioarteko jabetza intelektual eta industrialaren eskubideek babesten dituzte. Edukien konpilazioa ADIFen jabetza da soil-soilik. Konpilazioa honela ulertu behar da: www.adif.es orrialdeko eduki guztiaren bilduma, diseinua, antolaketa eta muntaia. Gainera, edukia estatuko eta nazioarteko jabetza intelektual eta industrialaren eskubideek babesten du. www.adif.es orrialdeko pantailetan, nabigazioan, erabileran eta garapenean erabilitako software guztia ADIFen edo software-hornitzaileen jabetzakoa da eta estatuko eta nazioarteko jabetza intelektual eta industrialaren eskubideek babesten dute. www.adif.es webgunean agertzen diren marka, errotulu, zeinu bereizgarri edo logotipo guztiak ADIFen jabetzakoak dira eta behar bezala erregistratuta daude. www.adif.es webgunean agertzen diren testu, datu, marrazki, grafiko eta bideo edo audio-euskarri guztiak ADIFen edo bera informazioz hornitzen duten entitateen jabetzakoak dira. Eduki horien jabeek hala egiteko baimen argia eman ezean, erabiltzaile eta hirugarrenek ezingo dute eduki hori aldatu, kopiatu, eraldatu, erreproduzitu, egokitu edo itzuli. www.adif.es webgunean ageri diren eta ADIFen edo beste hornitzaileen jabetzakoak diren datu-baseak, marrazkiak, grafikoak, irudiak, argazkiak, testu-fitxategiak, audioak, bideoak eta softwarea erabiltzaileen eskura jartzeak ez du, inolaz ere, esan nahi eduki horien jabetza edo ustiatzeko eskubidea erabiltzaileari ematen zaionik. Jabetza edo ustiatzeko eskubidea ez da lege-erabilerak zehazten duen eta orrialdearen izaeraren araberakoa den erabilera-eskubidearen bera. Guztiz debekatuta dago ADIFek baimenik eman gabe egiten diren www.adif.es webguneko edukien, zerbitzuen eta, orokorrean, aurreko paragrafoetan aipatzen diren eskubide guztien erabilera. Baita euren ustiakuntza, erreprodukzioa, hedatzea, eraldaketa, beste edozein bitartekorekin egindako transmisioa, ondorengo argitalpena, erakusketa, komunikazio publikoa edo euren adierazpide guztizkoa edo partziala ere. Horietako egoeraren bat gertatuz gero, ADIFen jabetza intelektualaren eskubideen kontrako arau-hauste gisa hartuko da eta indarrean dagoen legeriaren arabera zigortuko da.

7. www.adif.es webguneko hipertestuzko loturak edo estekak

www.adif.es webgunera hipertestuzko esteka bat (esteka, hemendik aurrera) sortu nahi duten erabiltzaileek edo beste webguneetako jabeek ADIFek zehaztutako Sareko estekei buruzko baldintzak errespetatzeko konpromisoa hartu beharko dute. Baldintzok jarraian aipatuko ditugu:

  • Ez da ADIFen logotipoa agertzen ez den orrialdetara edo azpiorrialdeetara estekarik sortuko.
  • Ez da www.adif.es webgunearen eduki guztizkoa edo partziala erreproduzitzea ahalbidetzen duen estekarik sortuko.
  • Ez da akats edo nahastea sor dezaketen eta gezurrezkoak, zehaztugabeak edo okerrak diren adierazpenik egingo; Bestela esanda, ez da legearen, moralaren edo ohitura onen kontrako adierazpenik egingo.
  • Ez dira, orokorrean, ADIFen irudia edonola kaltetu dezakeen edukiak dituen webguneetara estekarik sortuko. Eduki, adierazpen edo propagandok izan daitezke, besteak beste, arrazistak, xenofoboak, pornografikoak, terrorismoaren apologiak, giza eskubideen kontrakoak edo emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasunaren diskriminatzaileak.

Edonola ere, www.adif.es webgunearen estekak sortzeak ez du esan nahi ADIFek esteka agertzen den guneko jabearekin inolako loturarik edo elkarketarik duenik. Ezta ADIFek aipatu Interneteko atari edo webguneak sustatzen, bermatzen edo gomendatzen dituenik ere. Bestalde, www.adif.es orrialdeak ADIFek kudeatzen ez dituen beste atari edo webguneetarako estekak izan ditzake. ADIF ez da bere webguneko esteketatik edo bilatzailetatik sar daitezkeen aipatu Interneteko atari edo webgune horietako informazioen erantzule egiten. www.adif.es orrialdean agertzen diren estekek informatzeko helburua besterik ez dute. Beraz, ADIF ez da jarraian aipatuko dugunaz erantzule egiten, ez espreski ezta inplizituki ere. Ez du bere izaera ere bermatzen:

  • Beste webguneetan eskaintzen eta salerosten diren informazioen, produktuen edo zerbitzuen salerosteko gaitasunaz, egokitasunaz, kalitateaz, kantitateaz, ezaugarriez, jatorriaz, salerosketaz edo beste edozein aspektuz
  • Beste webguneen bitartez eskaintzen, salerosten, lortzen, saltzen edo mailegatzen diren informazioek, produktuek edo zerbitzuek eragin ditzaketen kalte-galera zuzenez, zeharkakoez edo beste mota batekoez.
  • Ez erabiltzaileek entitate eskaintzaileekin hitzartutako prezioez; ez euren artean ematen egiten dituzten transakzio edo eragiketez; ez horien amaiera onaz; ez beren negozioetan hitzartzen dituzten mugez, baldintzez eta erabilera-arauez; ez euren aldaketez, betetzeez eta gauzatzeez; ez fakturazioaz; ez ordainketa- eta ebazpen-moduaz; ez bitartekoez ezta euren artean alda ditzaketen informazioez, informazio pertsonalaren edukiaz eta erabileraz; aipatu entitateok erabiltzailea erakartzeko eta euren eragiketak aurrera eramateko eskatzen dituzten informazioz; ez erabiltzaileek erabil dezaketen publizitateaz, ezta erabiltzaileek hirugarren baten edo euren beren zeinu bereizgarriak nola erabiltzen dituztenaz ere.

8. Sarrera murrizketak.

ADIFek edozein erabiltzaile www.adif.es webgunera edo horren atal batera sartzeko eskubidea, diskrezioz, ukatu dezake, edonoiz eta aldez aurretik ohartarazi beharrik gabe.

9. Zuzenbide aplikagarria eta eskumena.

www.adif.es webguneko elementuak erabiltzeak hemen adierazten diren lege-abisuak onartzea dakar eta, bereziki, gune honi dagozkion gatazkak Espainiako zuzenbidearen arabera gobernatuko direla onartzea. Ondorioz, Espainiako auzitegi eta tribunalak izango dira eskumenak dituzten bakarrak.

10. Baldintzen eta abisuen aldaketak.

ADIFek www.adif.es webgunean aplikatu daitezkeen baldintzak eta abisuak aldatzeko eskubidea du.

11. Webgunerako eta bertan dauden zerbitzuetarako sarbidea galaraztea.

ADIF bere webgunea beti eskuragarri egon dadin saitzen da; halere, edozein froga-, kontrol- eta mantentze-eragiketa askatasun osoz hautatuko dira eta edozein momentutan egin ditzake ADIFek, haiek egiteko prozedurak eta erabilitako bitartekoak edozein izanda ere. ADIFek eskubidea du www.adif.es webguneko sarrera edo erabileraren transmisio-gaitasunak, jarraipena edo bestelako bitarteko edo zerbitzu teknikoak aldatzeko. ADIFek, behin-behinean edo behin betiko, eten ditzake zerbitzuak; horrek erabiltzailearentzako inolako kalte-ordainik sortu gabe, betiere, honelako egoeraren batean gertatuz gero:     Mantentze-lanak egiteko beharrezkoa denean.     ADIFen edo hirugarrenen ekipoen, sistemen edo sareen segurtasuna babesteko beharrezkoa denean.     ADIFen zerbitzuen prestazioei eragiten dieten berariazko edo hirugarrenen arrazoi operatiboek hala justifikatzen dutenean.     Indar handiagoko arrazoi bat dagoenean; indar handiagoko arrazoitzat honakoa ulertuko dugu: aurreikustea ezinezkoa den edozein gertaera errugabea, edota aurreikusita ere, saihestezinak direnak: www.adif.es webguneko sarbide-akatsak; elektrizitate- edo telefono-sareko hornidura-akatsak; hirugarrenek sortutako kalteek edo webgunearen zerbitzarira egindako erasoek zerbitzuen kalitateari eragiten dietenean baina ez ADIFi ez erabiltzaileei egotzi ezin zaienean; datu-baseak edo gainerako webguneko edukiak transmititzea, banatzea, gordetzea edo hirugarrenen eskura jartzerakoan akatsak, eta webguneko edo aipatu hirugarrenon zerbitzuetako arazoak edo horietan datuak hartzeko, jasotzeko edo sartzeko arazoak.

12. Amaiera.

ADIFek webgune baten erabilera amaitutzat jo dezake, erabiltzaileari horren berri, aldez aurretik, eman beharrik gabe, bai erabiltzaileren batek zerbitzuaren bidez legez kontrako aktibitateren bat egin duela jakiten duenen, bai erabiltzaileak oinarrizko betebeharren bat bete ez duenean. Batez ere, sarrera-kodea behar bezala erabiltzen ez denean eta webguneko jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak urratu edo euren kontra egin denean. Horrek guztiak, ez du eraginik izango ADIFek bere interesak defendatzeko behar adina lege-egintza hartzeko .

13. Cookien erabilera

ADIFek cookieak erabiltzen ditu eskaintzen dituen zerbitzuek eraginkortasun handiagoa izateko. Gure cookieak onartzeak denbora aurrezten du; izan ere, cookieak erabilita, erabiltzaileak ez dauka erregistratzeko prozesua behin eta berriro errepikatu beharrik eta zerbitzuak ere pertsonalizatu egiten dira, ADIFeko webguneko nabigazioa erraztuz. Zure nabigatzailea "cookie" fitxategi guztiak deskargatzea ukatzeko konfiguratuko bazenu edo ADIFeko cookieak espresuki errefusatuko bazenitu, gure webgunean nabigatu ahal izango duzu; baina, desabantaila batekin, ezingo zenuke cookieren bat instalatzea eskatzen duten zerbitzuetan parte hartu. Zehazki, ezingo dituzu erregistratzea beharrezko den zerbitzuak erabili. Zerbitzuok, esaterako, lizitazio-informazioa duten zerbitzuak edo lan-eskaintzak dituztenak izan daitezke eta zeure burua identifikatzea beharrezkoa izango da. ADIFek zure disko gogorrean deskargatzen dituen cookieak erabiltzen dira: 1. Argitalpenen salmenta ataleko eskaera-datuak gordetzeko. 2. Azken bilaketako emaitzak gordetzeko. 3. Beren burua identifikatu duten erabiltzaileen baimena gordetzeko. 4. Sare-trafikoaren parametro batzuk neurtzeko: www.adif.es webean gehien bisitatu diren eremuak, erabilitako bisita-iragazkiak eta beste estatistika-parametro batzuk.