Gure konpromisoak

Kanal etikoa

Adifen kode etikoa

Administrazio Kontseiluak onartutako Adifen kode etikoak xede du, Adifen lan egiten duten pertsona guztien eguneroko lanetan eta harreman profesionaletan, eurengandik espero daitekeen portaera zintzoa, arduratsua eta gardena formalizatzea.

Adifen balio eta printzipio korporatiboak esperotako portaeratzat hartu nahi ditu Kodeak. Abiapuntutzat hartuko dira antolaketaren kultura, aplika dakiokeen araudia eta erakundeak etikarekin eta gardentasunarekin duen konpromisoa.


Kanal etikoa

Kanal etikoa da Adif eta bere intereseko taldeak eta, oro har, gizartearekin komunikatzeko kanala. Horrela, edozein pertsonak ustez Kode etikoa eta Portaera ez direla betetzen jakinaraz dezake.

Kode etikoarekin eta Adifen portaerarekin lotutako jakinarazpenei soilik erantzungo zaie.

Kode etikoarekin eta Portaerarekin loturarik ez duten jakinarazpenetarako, beste kanal hauek dituzu eskura:

  • Comunicacionweb@adif.es
  • Egoitza elektronikoa (webean eskuragarri). Informazio ofiziala eta lineako zerbitzuak atzitzeko bulego birtuala
  • Bezeroaren arretarako bulegoa. Geltokietako Erreklamazio-liburuetan aurkez daitezke erreklamazio ofizialak

Kanalaren erabilera-baldintzak:

  • Mezuek ez dute irainik izango
  • Jakinarazpen anonimoak onartuko dira, baldin eta ebidentziekin eta frogekin batera aurkezten badira
  • Adifek salatzailearen konfidentzialtasuna eta kodea urratzea leporatutako pertsonen ohore-eskubidea bermatzeko beharrezko mekanismoak aplikatuko ditu
  • Zehaztutako baldintzak betetzen dituzten jasotako jakinarazpen guztiei erantzungo zaie

Jakinarazpenen formularioa