Gure konpromisoak

Erantzukizun sozial korporatiboa

Adifen kode etikoa

Administrazio Kontseiluak onartutako Adifen kode etikoak xede du, Adifen lan egiten duten pertsona guztien eguneroko lanetan eta harreman profesionaletan, eurengandik espero daitekeen portaera zintzoa, arduratsua eta gardena formalizatzea.

Adifen balio korporatiboak esperotako portaeratzat hartu nahi ditu Kodeak. Abiapuntutzat hartuko dira antolaketaren kultura, aplika dakiokeen araudia eta Adifek erantzukizun sozial korporatiboarekin duen konpromisoa.


Postontzi etikoa

Postontzi etikoa da Adif bere intereseko taldeekin eta, oro har, gizartearekin komunikatzeko kanala. Horrela, edozein pertsonak ustez Kodea ez dela betetzen jakinarazi dezake edo bere zalantzak edo iradokizunak helarazi ditzake.

Komunikazioen trataera errazteko, bi formulario ditugu:

  • Jakinarazpenen formularioa; Adifen kode etikoa ustez ez dela bete komunikatzeko.
  • Zalantzen edo iradokizunen formularioa; kode etikoarekin lotutako zalantzak, iruzkinak edo iradokizunak adierazteko.

Kontuan izan hau ez dela erreklamazio ofizialak aurkezteko bidea. Horretarako, Erreklamazio-liburuak dituzue geltokietan.

Erabilera-baldintzak:

  • Mezuek ez dute irainik izango.
  • Ez da jakinarazpen anonimorik onartuko. Zalantzen edo iradokizunen formularioan, helbide elektronikoaren helbidea soilik da derrigorrezkoa; nahiz eta izen-abizenak idazteko aukera ere eskaintzen den.
  • Konfidentzialtasuna bermatzen da.
  • Zehaztutako baldintzak betetzen dituzten jasotako jakinarazpen guztiei erantzungo zaie.

Adifen kode etikoa ustez bete ez dela jakinarazteko, formulario hau jarri dugu zure eskura: