Aisialdia eta Kultura

Trenbide-sistemak sortze-harremanak izan nahi ditu intereseko talde guztiekin. Trenbide-aisialdia eta –kultura gure komunitateko aberastasunaren parte dira.

Esparru honetan hainbat bide irekitzen ditugu; dela dibertitzeko, dela jakin-mina sortzeko, dela trenbide-historia hainbat formatutan ezagutzeko.

Fotomuntaketa