Os nosos compromisos

ADIF traballa para manter relacións de colaboración con todos os seus grupos de interese: cidadanía, persoas usuarias de servizos ferroviarios, operadoras, administracións públicas, organizacións culturais, sociais, deportivas, ecoloxistas, provedores etc.

 

O noso compromiso é situármonos en cada un destes eidos nunha posición de servizo eficaz operativa e economicamente, baixo criterios xerais de sustentabilidade.

TRABALLAMOS PARA:

 • Aumentar a eficacia global do sistema ferroviario
 • Garantir a seguridade do transporte por ferrocarril
 • Mellorar a vertebración do territorio
 • Favorecer a cohesión social e o desenvolvemento sustentable
 • Impulsar o benestar da cidadanía e a calidade de vida

ADIF é responsable da xestión dunha parte importante dos investimentos en infraestruturas ferroviarias e da administración da rede de alta velocidade encomendada á nosa organización, así como da Rede Ferroviaria de Interese Xeral do Estado.

A partir desta responsabilidade e das derivadas do marco legal en que se desenvolve a actividade de ADIF, o Plan Estratéxico de Infraestruturas, Transporte e Vivenda (PITVI) e a Lei do sector ferroviario, o Administrador de Infraestruturas Ferroviarias definiu a súa misión/visión:

Misión

Desenvolvemento e administración dun sistema de infraestruturas ferroviarias de servizo público, seguro, eficiente e de calidade.

Visión

Conseguir un resultado neto de explotación equilibrado en 2016.

Valores

 • Estamos comprometidos coa seguridade.
 • Achegamos valor engadido aos nosos grupos de interese.
 • As persoas que traballamos en Adif somos o principal activo da entidade.
 • Protexemos o medio
 • Somos creativos: innovación
 • Somos transparentes, racionais e eficientes na xestión dos recursos públicos