Ocio e cultura

Estacións históricas

Adif conta con edificios emblemáticos enmarcados dentro do denominado Patrimonio Histórico Español (Lei 16/1985). A protección e mantemento destes inmobles asegura e fomenta a conservación da cultura e da nosa historia (tamén ferroviaria). Concibida como un conxunto de bens que en si mesmos han de ser apreciados, non deben establecerse limitacións derivadas da súa propiedade, uso, antigüidade ou valor económico. O seu valor, polo tanto, reside no aprecio e sensibilidade que a sociedade lles quixo dar como elementos de identidade cultural.

Cabe resaltar, por outro lado, o esforzo que supón o mantemento e racionalización doutros edificios e espazos que, aínda que poidan ser menos emblemáticos que aqueles, son imprescindibles para o desempeño e desenvolvemento da actividade ferroviaria.

  • Palacio de Fernán Núñez (Madrid)
  • Estación de Almería
  • Estación de Aranjuez (Madrid)
  • Estación de Zamora
  • Estación de Francia (Barcelona)
  • Estación de Valladolid
  • Estación do Norte (Valencia)
  • Estación de Toledo