Accessibilitat

Introducció

Adif, entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Foment, posa a l'abast dels seus usuaris un canal de comunicació pràctic i accessible per a tots, amb el qual pretén suprimir barreres, aconseguint millorar la presència de la seua web en la xarxa segons els criteris de màxima simplicitat, abast i eficàcia, de tal manera que es puguen difondre la informació i els servicis oferits a qualsevol persona que vulga consultar-los.

Accessibilitat

Esta acció s'alinea amb les directrius de la Resolució del Consell de la Unió Europea de 25 de març de 2002, sobre el Pla d'acció E-Europe 2002, “Accessibilitat dels espais públics i dels seus continguts”, complix les disposicions de la Llei de Servicis de la societat de la informació i del comerç electrònic, d'11 de juliol de 2002 i seguix les indicacions de la “Guia per a l'edició i publicació de les pàgines web de l'Administració General de l'Estado”.

Pautes WAI

En eixe sentit, els continguts de la web d'Adif han sigut validats amb la certificació Doble A, segons les recomanacions indicades per la WAI (Web Accessibility Iniciative), grup de treball internacional pertanyent al W3C (World Wide Web Consortium) que vetla perquè cap col·lectiu patisca discriminacions de cap tipus que puguen ser causa de fractures socials en el món virtual. En eixe sentit, les tècniques utilitzades en el portal d'Adif encaixen amb el que la WAI indica, tant per al marcatge XHML com per al CSS.

Certificacions Externes

Per aconseguir l’objectiu de facilitar l'accés a totes les persones, hem comptat amb la col·laboració de dos organitzacions externes a Adif, encarregades de certificar el compliment de les pautes WAI del W3C a nivell de Validació Doble A.

Continguts No Accessibles / Excepcions

Alguns continguts actualment no resulten tant accessibles com desitjaríem. Treballem per resoldre-ho. Mentrestant, els següents continguts no complixen les pautes:

  • Les aplicacions o interfícies externes integrades en la web d'Adif.
  • Alguns documents en format pdf poden presentar problemes d'accessibilitat.

Adif es compromet a proporcionar qualsevol d'eixos documents en format accessible a qui ho sol·licite.

Contacte

En l'actualitat treballem per millorar l'accessibilitat en totes les pàgines del portal. Si observeu alguna anomalia, no tingueu inconvenient a posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant l'adreça de correu electrònic: