Els nostres compromisos

Canal Ètic

Codi Ètic d’Adif

El Codi Ètic d’Adif, aprovat pel Consell d’Administració, té com a objectiu formalitzar les pautes esperables de comportament íntegre, responsable i transparent de totes les persones que treballen en Adif, en l’exercici quotidià de les seues tasques i en les seues relacions professionals.

El Codi pretén traduir a comportaments desitjats els valors i principis corporatius d’Adif, prenent com a punt de partida la cultura de l’organització, la legislació que li és aplicable i el compromís de l'entitat amb l'ètica i la transparència.


Canal Ètic

El Canal Ètic és el canal de comunicació entre Adif i els seus grups d’interés i amb la societat en general perquè qualsevol persona puga notificar possibles incompliments del Codi Ètic i de Conducta.

Només s'atendran aquelles notificacions relacionades amb el Codi Ètic i de Conducta d'Adif.

Per a les comunicacions que no estiguen relacionades amb el Codi Ètic i de Conducta té a la seva la seua disposició els següents canals:

  • Comunicacionweb@adif.es
  • Seu electrònica (disponible en la web). Oficina virtual per a l'accés a informació oficial i serveis en línia
  • Oficina d'Atenció al Client. Es podran presentar reclamacions oficials en els Llibres de Reclamacions a les estacions.

Condicions d'ús del Canal:

  • Els missatges no han de contenir paraules ofensives.
  • S'acceptaran notificacions anònimes sempre que vinguen acompanyades d'evidències i proves documentals
  • Adif aplicarà els mecanismes necessaris per garantir tant la confidencialitat del denunciant com el dret a l'honor de les persones que puguen ser acusades de contravenir el codi.
  • Es respondrà a totes les notificaciones rebudes que complisquen amb els requisits establits.

Formulari de notificacions