Compromís i estratègia d'empresa

Adif, com a empresa de servei públic, treballa al servei del conjunt de la societat. Per això, ens guia una estratègia que persegueix que els nostres resultats i impactes contribuïsquen, en la major mesura possible, a millorar la vida de les persones. Aquest és el nostre propòsit i el nostre compromís fonamental: treballar cada día, com a gestors i administradors de la xarxa ferroviària, per a contribuir a millorar la vida de la gent.

La nostra estratègia d'empresa es basa en la responsabilitat que tenim a l'hora de donar resposta als reptes interns i externs d'una manera eficaç, tenint molt present que hem de fer-ho equilibrant en tot moment els aspectes econòmics, socials i mediambientals, contribuint així a un model de desenvolupament i progrés que siga realment sostenible.

Adif té encomanada la gestió d'una part important de les inversions en infraestructures ferroviàries i de l'administració de la xarxa d'alta velocitat, així com de la Xarxa Ferroviària d'Interés General de l'Estat. Tenint en compte que aquesta és la nostra activitat principal, i assumint el marc legal que regula la nostra activitat i les polítiques públiques desenvolupades pel Ministeri de Foment, hem definit la nostra visió, missió i valors:

Visió

La nostra visió és alinear tota l'organització cap a un desenvolupament d'infraestructures sostenibles perquè, tant les generacions actuals com les futures, gaudim d'una vida millor. 

Missió

La nostra missió és dissenyar, construir i gestionar infraestructures ferroviàries per contribuir al benestar de les persones, generant valor per als nostres grups d'interés a través de totes les nostres àrees d'activitat. 

 

Valors

  • Compromís. Estem fortament compromesos amb el desenvolupament econòmic del país, amb la cohesió social i territorial i amb el respecte al medi ambient, i sabem que la nostra labor té un impacte alt en la societat i el medi natural.
  • Serveis. Ens devem a l'interés general i som conscients de que com a empresa pública treballem per oferir als ciutadans un servei de qualitat, sostenible i, sobre tot, segur.
  • Professionalitat. Treballem amb rigor i dedicació, oferint el millor de nosaltres, tot el nostre talent i tota la nostra passió al servei dels ciutadans.
  • Integritat. Gestionem amb integritat, transparència i eficiència els recursos públics que ens confien els ciutadans.