Els nostres compromisos

Responsabilitat social corporativa

Codi Ètic d’Adif

El Codi Ètic d’Adif, aprovat pel Consell d’Administració, té com a objectiu formalitzar les pautes esperables de comportament íntegre, responsable i transparent de totes les persones que treballen en Adif, en l’exercici quotidià de les seues tasques i en les seues relacions professionals.

El Codi pretén traduir a comportaments desitjats els valors corporatius d’Adif, prenent com a punt de partida la cultura de l’organització, la legislació que li és aplicable i el compromís d'Adif amb la responsabilitat social corporativa.


Bústia ètica

La Bústia Ètica és el canal de comunicació entre Adif amb els seus grups d’interés i amb la societat en general perquè qualsevol persona puga notificar possibles incompliments del Codi o plantejar els seus dubtes o suggeriments.

Per a facilitar el tractament de les comunicacions diferenciem dos formularis:

  • Formulari de notificacions, Per comunicar possibles incompliments del Codi Étic d’Adif.
  • Formulari de dubtes o suggeriments, per expressar dubtes, comentaris o suggeriments relacionats amb el Codi Étic.

És important tenir en compte que aquest no és el canal per a presentar reclamacions oficials. Amb aquest objectiu hi ha Llibres de Reclamacions a les estacions.

Condicions d'ús:

  • Els missatges no han de contenir paraules ofensives.
  • No s’acceptaran notificacions anònimes. En el formulari de dubtes o suggeriments només és obligatori el camp corresponent a l’adreça de correu electrònic, si bé s’ofereix la possibilitat de consignar nom i cognoms.
  • Es garanteix la confidencialitat.
  • Es respondrà a totes les notificaciones rebudes que complisquen amb els requisits establits.

Posem a la seva disposició el següent formulari per a la notificació de possibles incompliments del codi ètic d’Adif: