Conéixer Adif

Adif, l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, és una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Adif exercix un paper principal com a dinamitzador del sector ferroviari, fent del ferrocarril el mitjà de transport per excel·lència i facilitant l'accés a la infraestructura en condicions d'igualtat.

Viaducte

Té com a objectiu potenciar el transport ferroviari espanyol mitjançant el desenvolupament  i la gestió d'un sistema d'infraestructures segur, eficient, sostenible des del punt de vista mediambiental, i amb alts estàndards de qualitat.

 

Adif Assumix:

  • L'administració d'infraestructures ferroviàries (vies, estacions, terminals de mercaderies, etc).
  • La gestió de la circulació ferroviària.
  • L'adjudicació de capacitat als operadors ferroviaris.
  • La percepció de cànons per l'ús de la infraestructura, les estacions i els terminals de mercaderies.

Tot això des del compromís de responsabilitat social amb els ciutadans. Una Responsabilitat Social que es fonamenta en principis ètics relacionats amb la gestió i amb el paper de l'empresa en la societat. Té com a eix vertebrador la transparència i el diàleg amb els Grups d'Interés; i la seua finalitat última és contribuir a la sostenibilitat del desenvolupament que propicia la nostra activitat, des d'una perspectiva integral.

Vestíbul de l'estació María Zambrano de Màlaga