Sostenibilitat i Medi ambient

Gestió de la informació ambiental

En aquest sentit, com a Unitat Responsable d'Informació Ambiental facilita informació, consell i assessorament en relació amb qualsevol informació ambiental que li siga sol·licitada, i garanteix el principi d'agilitat en la seua tramitació i resolució.

Tota la informació sobre els aspectes i l'acompliment ambiental de les activitats i els serveis que presta Adif es publica anualment en laMemòria mediambiental.

Amb això, es dona compliment al requisit d'informar en matèria de medi ambient.Per a l'elaboració d'aquesta memòria, s'han seguit les directrius de Global Reporting Initiative (GRI).

A més, Adif i Adif-AV participen de forma activa en diversos grups de treball interempresarials i compten amb representació externa davant les administracions públiques i organismes oficials nacionals i internacionals en assumptes d'índole mediambiental.

 Memòries mediambientals