GIP

Gestió incidències protecció civil i seguretat

El sistema GIP és una aplicació d'ajuda a la gestió (registre, tractament, seguiment i arxiu) de les incidències que es produeixen en l'àmbit de la protecció civil i la seguretat.

Es parteix d'un concepte d'incidència ampli: “qualsevol irregularitat significativa que puga produir-se durant el desenvolupament de l'activitat de la companyia”.

Característiques
 • Sistema fiable, robust, no propietari, amb un nivell alt de seguretat d'accés.
 • Integració amb sistemes corporatius.
 • Aplicació centralitzada, d'alta disponibilitat i seguretat. (Control d'accés, backup...), amb client lleuger en els llocs.
 • Gestió dinàmica del control d'accés.
 • Sistema transaccional robust.
 • Recollida tipificada de les incidències.
 • Quatre nivells de descomposició.
 • Plans d'actuació predefinits per tipus d'incidència i per gerència.
 • Gestió de cicle de vida (dinàmic).
 • Informació filtrada per usuari i estat.
 • Agenda.
 • Enviament de missatges (SMS, correu electrònic) i gestió de llistes de distribució.
 • Generació d'informes en format PDF.