Sostenibilitat social

Aliances i col·laboració amb el sector terciari

En Adif apostem per projectes i aliances a llarg termini amb entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions i institucions públiques) i centrem preferentment la nostra actuació en aquells aspectes que estan vinculats a la nostra activitat i impactes en la societat. Tractem de prioritzar els col·lectius socials més directament relacionats amb el servei que prestem.

Principals projectes i aliances:

  • Programa Estació oberta..Ferramenta per a coordinar i desenvolupar iniciatives culturals, socials i mediambientals en estacions ferroviàries gestionades per Adif.
  • Política de patrocinis. Criteris per a gestionar les sol·licituds per a aquest tipus d'accions. Contacte patrocinios@adif.es

Entitats sense ànim de lucre amb què tenim subscrits acords: