GIP

Gestió Incidències Protecció Civil i Seguretat

El sistema GIP és una aplicació d’ajuda a la gestió (registre, tractament, seguiment i arxiu) de les incidències que es produeixen en l’àmbit de la Protecció Civil i la Seguretat.

Es parteix d’un concepte ampli d’incidència: Qualsevol irregularitat significativa que pugui produir-se durant el desenvolupament de l’activitat de la companyia.

Característiques
 • Sistema fiable, robust, no propietari, amb un alt nivell de seguretat d’accés.
 • Integració amb sistemes corporatius.
 • Aplicació centralitzada, d’alta disponibilitat i seguretat. (Control d’accés, còpia de seguretat ...), amb client lleuger en els llocs de comandament.
 • Gestió dinàmica del control d’accés.
 • Sistema transaccional robust.
 • Recollida tipificada de les incidències.
 • Quatre nivells de descomposició.
 • Plans d’actuació predefinits per tipus d’incidència i per gerència.
 • Gestió de cicle de vida (dinàmic).
 • Informació filtrada per usuari i estat.
 • Agenda.
 • Enviament de missatges (SMS, correu electrònic) i gestió de llistes de distribució.
 • Generació d’Informes en format PDF.