Projectes a Catalunya

Pla d’obres per a l’impuls i la millora de les infraestructures a la xarxa ferroviària de Catalunya

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Amb una inversió de cap a 280 milions d’euros, el pla inclou 6 actuacions que s’han d’executar entre el 2020 i principis del 2021. Entre les més destacades hi ha la implantació de l’ample internacional entre Castellbisbal i Vila-seca, el trasllat de les vies de la línia Barcelona-Mataró-Maçanet a l’interior de l’estructura de la futura estació de La Sagrera o la nova configuració de l’esquema de vies de Barcelona-Sants.

També destaca la reconstrucció del pont del riu Tordera, la protecció contra temporals marítims a la línia Barcelona-Mataró-Maçanet i la rehabilitació integral del túnel de Toses.

Nous camins per avançar

imagen con marco
Resum actuacions
Presentació “Nous camins per avançar”
Descripció de les actuacions, cronograma de les obres i inversions.

Projectes a Catalunya

 1. Sants
 2. Sants
 3. Corredor Mediterrani
 4. Corredor Mediterrani
 5. Corredor Mediterrani
 6. Corredor Mediterrani alçat de pòrtics
 7. Corredor Mediterrani premuntatge Torredembarra
 8. Escullera Mataró
 9. Escullera Mataró
 10. Escullera Mataró
 11. La Sagrera
 12. La Sagrera
 13. La Sagrera
 14. La Sagrera
 15. La Sagrera
 16. Pont Tordera
 17. Pont Tordera
 18. Pont Tordera
 19. Pont Tordera
 20. Túnel Toses
 21. Túnel Toses
Salta carrusel
Sants
Sants
Sants
Sants
Corredor Mediterrani
Corredor Mediterrani
Corredor Mediterrani
Corredor Mediterrani
Corredor Mediterrani
Corredor Mediterrani
Corredor Mediterrani alçat de pòrtics
Corredor Mediterrani alçat de pòrtics
Corredor Mediterrani premuntatge Torredembarra
Corredor Mediterrani premuntatge Torredembarra
Escullera Mataró
Escullera Mataró
Escullera Mataró
Escullera Mataró
Escullera Mataró
Escullera Mataró
La Sagrera
La Sagrera
La Sagrera
La Sagrera
La Sagrera
La Sagrera
La Sagrera
La Sagrera
La Sagrera
La Sagrera
Pont Tordera
Pont Tordera
Pont Tordera
Pont Tordera
Pont Tordera
Pont Tordera
Pont Tordera
Pont Tordera
Túnel Toses
Túnel Toses
Túnel Toses
Túnel Toses

Descàrrega

Sants
Sants
Corredor Mediterrani
Corredor Mediterrani
Corredor Mediterrani
Corredor Mediterrani alçat de pòrtics
Corredor Mediterrani premuntatge Torredembarra
Escullera Mataró
Escullera Mataró
Escullera Mataró
La Sagrera
La Sagrera
La Sagrera
La Sagrera
La Sagrera
Pont Tordera
Pont Tordera
Pont Tordera
Pont Tordera
Túnel Toses
Túnel Toses
Salta carrusel
Notes de premsa relacionades