Electrificació

  1. Les subestacions elèctriques i la línia aèria de contacte són les instal·lacions sobre les quals treballem en l’àmbit de l’electrificació. Subestació Cañaveral
  2. Subestació Elèctrica Zamora
  3. Treballs a la catenària a l’estació de Granada.Maquinària
  4. Treballadors a la cistella elevada de la vagoneta d’electrificació
  5. Línea de Alta velocidad Madrid Extremadura, montaje de catenaria
  6. Línea de alta velocidad Madrid Extremadura. Subestación Cañaveral
Salta carrusel
Les subestacions elèctriques i la línia aèria de contacte són les instal·lacions sobre les quals treballem en l’àmbit de l’electrificació. Subestació Cañaveral
Les subestacions elèctriques i la línia aèria de contacte són les instal·lacions sobre les quals treballem en l’àmbit de l’electrificació. Subestació Cañaveral
Subestació Elèctrica Zamora
Subestació Elèctrica Zamora
Treballs a la catenària a l’estació de Granada.Maquinària
Treballs a la catenària a l’estació de Granada.Maquinària
Treballadors a la cistella elevada de la vagoneta d’electrificació
Treballadors a la cistella elevada de la vagoneta d’electrificació
Línea de Alta velocidad Madrid Extremadura, montaje de catenaria
Línea de Alta velocidad Madrid Extremadura, montaje de catenaria
Línea de alta velocidad Madrid Extremadura. Subestación Cañaveral
Línea de alta velocidad Madrid Extremadura. Subestación Cañaveral

Descàrrega

Les subestacions elèctriques i la línia aèria de contacte són les instal·lacions sobre les quals treballem en l’àmbit de l’electrificació. Subestació Cañaveral
Subestació Elèctrica Zamora
Treballs a la catenària a l’estació de Granada.Maquinària
Treballadors a la cistella elevada de la vagoneta d’electrificació
Línea de Alta velocidad Madrid Extremadura, montaje de catenaria
Línea de alta velocidad Madrid Extremadura. Subestación Cañaveral