Calpe

Aireko kontaktu-linearako Penduluak eta Mentsulak kalkulatzeko programa

Tresna informatiko honen bidez, trenbide-azpiegitura elektrikoan behar diren penduluak eta mentsulak kalkula daitezke, aldez aurretik diseinuari buruzko informazioa lortuta, materialen datu-base batekin eta haren ezaugarri espezifikoekin batera.

Aireko kontaktu-linea bere planoekin planifikatu, gauzatu eta muntatzeko erraztasunak ematen ditu.

Penduluak

Aireko kontaktu-linea ororen katenariarako penduluak kalkulatzea.

Kable mota desberdinetarako eta elementu osagarrietarako parametrizagarriak.

 • Banaketa mota:
  • Pendulatu ekipotentziala.
  • Binakako pendulatua.
  • Pendulatua banaketa uniformearekin.
  • Pendulatua zorizko banaketarekin.
 • Diseinu mota:
  • Pendulatua hasierako geziarekin.
  • Pendulatua, pendulua Y-n.
  • Pendolatua errendimendu jakinarekin tirantatzeko besoan.
  • Kontaktu-hari baterako edo birako.
 • Pendulatuaren kalkulua hemengo baoetarako:
  • Aireko orratzak (tangentzialak edo gurutzatuak).
  • Ebakidurak (ebakidura eta goratze-baoa).

 

Emaitzak grafikoki eta txosten mailan ematen ditu, lotutako datu guztiekin.
Kalkulua banakako baoetarako eta kantoi osoetarako egin daiteke, eta, erreferentzia gisa, bidearen trazadura (kurba edo zuzena) hartuta, penduluen luzera zehaztasun handiagoz kalkulatu ahal izango da.
Mentsulak

Programak ezaugarri desberdinetako materialak erabil ditzake (altzairua, aluminioa…)

 • Elementuen eta isolagailuen konfigurazio desberdinekin lan egiten du.
  • Kalkuluak egiteko, errepidearekiko egoera desberdinak kontuan hartzen dira, bai plano horizontalean (zuzena, kurba, ebakidura, etab.) zein bertikalean (kontaktu-hariaren altuera desberdinak, sostengatzailearen eta kontaktu-hariaren arteko altuera desberdinak).
 • Emaitza hau da:
  • Mentsula muntatzeko konfigurazio geometrikoa.
  • Hura osatzen duten elementu bakoitzaren muntaketa-kotak.
  • Jasaten dituzten esfortzuen osagai horizontal eta bertikalak.
  • Esfortzu horiek jasateko behar diren zimenduak, soluzio paralelepipediko eta zilindrikoekin.

​​​​​​​