Gizarte-jasangarritasuna

Kutsadura akustikoaren kudeaketa

Mapa de ruido

Kutsadura akustikoa trenbideen jardueragatik sortutako kontrako ingurumen-efektuetako bat da.

Adifek eta Adif-AHek efektu horiek murrizteko lan egiten dute, trenbidearen garapena eta trenbide-inguruko biztanlerien bizi-kalitatea bateratzeko asmoarekin.

Zarataren mapa estrategikoak eta ekintza-planak

Trenbideko zirkulazioaren zarata Ingurumen Zarataren Ebaluazioari eta Kudeaketari buruzko 2002/49/EE Zuzentarauak arautzen du, eta haren oinarrizko aurreikuspenak Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legeari erantsi zaizkio.

Lege horrek eta azaroaren 16ko 1513/2005 Errege Dekretuak eskatzen dute trenbideen ardatz nagusien Zarataren mapa estrategikoak (ZME) eta Zarataren aurkako ekintza-planak (ZEP) sortzea, trenbideen ardatz nagusiak 30.000 tren/urte baino gehiagoko bide-zatiak dutenak direla ulertuta.

Zarataren mapa estrategikoak biztanleriak garraiobideen eta industriaren ondoriozko ingurumen-zaratarekiko duen esposizioa ebaluatzeko diseinatu diren tresnak dira. Indarreko araudian (1367/2007 Errege Dekretua) ezarritako kalitate-helburuetatik at dauden balioak jasaten duen pertsona-kopurua zehazteko balio dute.
​​​​​​​
Behin Zarataren mapa estrategikoak amaituta, Ekintza-planak idazten dira.
Dokumentu horietan zehaztasunez ikertzen dira Zarataren mapa estrategikoetan identifikatutako Kalitate akustikoaren helburuak (KAH) gaindi ditzaketen guneak, eta helburu horiek lortzeko neurri zuzentzaile ezberdinak proposatzen dira.

Sustapen Ministerioak Adifi dokumentu horiek egiteko agindu zion, aldiberean publikoari informatzeko eta horren onarpen administratiboa egiteko eskumena beraretzat gordeta.
Aipatutako araudia betetzeko, lanen lehen fasean 60.000 tren/urte baino handiagoko urteko zirkulazioa duten bide-atalak ikertu ziren, eta bigarren fasean eta ondorengoetan, beste tren-ardatz nagusiak gehitu ziren, >30.000 tren/urteko zirkulazioa dutenak.
Zarataren mapa estrategikoak eta Zarataren aurkako ekintza-planak gutxienez bost urtean behin berrikusten, eta hala badagokio, aldatzen, dira.

Zarataren Mapa Estrategikoen eta Ekintza Planen hirugarren fasea

Aurreko faseetan bezala, aztertu beharreko zatiak Mapa Estrategikoko Unitateetan (EUD) banatu dira. Unitate horiei esker, trenbide-ibilbide baten barruan hainbat ibilbide antolatu ahal izan dira, eta bide-zatiei jarraipena eman ahal izan zaie. Hala, funtzionaltasun handiagoa eman zaio azterketari, eta tren-ardatzaren kontzeptua hobeto ulertzen lagundu du.
Lehenengo bi faseetako Zarataren Mapa Estrategikoei eta Zarataren aurkako Ekintza Planei buruzko informazioa eskuragarri dago Trantsizio Ekologikoaren eta Erronka Demografikoaren Ministerioaren (MITECO) Kutsadura Akustikoari buruzko Informazio Sisteman (SICA).

Azken fase horren kasuan, trenbide-sarearen 1.277 km aztertu dira, Mapa estrategikoko 28 unitatetan banatuta daudenak: