Calpe

Programa de cálculo de Péndolas e Ménsulas para a liña aérea de contacto

Ferramenta informática que permite o cálculo das péndolas e ménsulas necesarias na infraestrutura eléctrica ferroviaria a partir dunha información previa de deseño xunto cunha base de datos de materiais e as súas características específicas.

Facilita a planificación, execución e montaxe da liña aérea de contacto cos seus correspondentes planos.

Péndolas

Cálculo de péndolas para a catenaria de calquera tipo de liña aérea de contacto.

Parametrizables para diferentes tipos de cable e elementos auxiliares.

 • Tipo de distribución:
  • Pendolado equipotencial.
  • Pendolado por parellas.
  • Pendolado con distribución uniforme.
  • Pendolado con distribución aleatoria.
 • Tipo de deseño:
  • Pendolado con frecha inicial.
  • Pendolado con péndola en Y.
  • Pendolado cun rendemento determinado no brazo atirantado.
  • Para un ou dous fíos de contacto.
 • Cálculo de pendolado para aperturas en:
  • Agullas aéreas (tanxenciais ou cruzadas).
  • Seccionamentos (seccionamento e apertura de elevación).

 

Ofrece os resultados de forma gráfica e a nivel de informe, con todos os datos asociados.
O cálculo pódese realizar para aperturas individuais e para cantóns completos, obtendo unha maior precisión no cálculo da lonxitude das péndolas ao tomar como referencia a traza da vía (curva ou recta).
Ménsulas

O programa pode empregar materiais de diferentes características (aceiro, aluminio ...)

 • Traballa con diferentes configuracións de elementos e illadores.
  • Permite realizar os cálculos tendo en conta as diferentes situacións con respecto á vía, tanto no plano horizontal (recta, curva, seccionamento, etc.) coma no vertical (diferentes alturas do fío de contacto, diferentes alturas entre sustentador e fío de contacto).
 • Como resultado obtense:
  • A configuración xeométrica de montaxe de ménsula.
  • As cotas de montaxe de cada un dos elementos que a compoñen.
  • Compoñentes horizontais e verticais dos esforzos aos que están sometidas.
  • Cimentacións necesarias para soportar estes esforzos, con solucións paralelepipédicas e cilíndricas