GIP

Xestión de incidencias Protección Civil e Seguridaded

O sistema GIP é unha aplicación de axuda á xestión (rexistro, tratamento, seguimento e arquivo) das incidencias que se producen no campo da Protección Civil e a Seguridade.

Pártese dun concepto amplo de incidencia:"calquera irregularidade significativa que poida producirse durante o desenvolvemento da actividade da empresa".

Características
 • Sistema fiable, robusto e non propietario, cun alto nivel de seguridade de acceso.
 • Integración con sistemas corporativos.
 • Aplicación centralizada, de alta dispoñibilidade e seguridade. (Control de acceso, copia de seguridade ...), con cliente lixeiro nas posicións.
 • Xestión dinámica do control de acceso.
 • Sistema transaccional robusto.
 • Recollida normalizada das incidencias.
 • Catro niveis de descomposición.
 • Plans de actuación predefinidos por tipo de incidencia e por xerencia.
 • Xestión do ciclo de vida (dinámicoa).
 • Información filtrada por usuario e estado.
 • Axenda.
 • Envío de mensaxes (SMS, correo electrónico) e xestión de listaxes de distribución.
 • Xeración de informes en formato PDF.