Plans de Infraestrutura

Novos Plans de Actuación en Cercanías

Novos Plans de Actuación en Cercanías
O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana está a realizar unha análise da situación de distintos núcleos de cercanías de España co obxecto de mellorar e garantir o dereito á mobilidade dos cidadáns e á vertebración territorial.Estes concrétanse nuns Plans de Actuación onde Adif e Renfe interveñen activamente.