MADRID-CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR

Ecosistema Aberto

A estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor culminará a súa transformación nun referente da mobilidade sostible, multimodal, conectada e integrada co proxecto Chamartín Ecosistema Aberto do equipo integrado por UNStudio, b720 Arquitectura e Esteyco, gañador do concurso internacional máis ambicioso en décadas celebrado en España, ao que concorreron as principais firmas de enxeñaría e arquitectura do mundo.

A proposta presentada define tres elementos arquitectónicos que traballan en conxunto para crear as condicións óptimas no desenvolvemento da estación e a súa contorna:

 • As terrazas do parque, que xorden como extensión natural do futuro Parque Central
 • A recuperación das bóvedas do sector sur
 • As torres - incluíndo tres edificios de altura de 110, 160 e 220 m e a nova sede de Adif-, que acollerán o desenvolvemento da contorna e o centro de negocios.
Madrid-Chamartín Clara Campoamor avanza para ser un nodo estratéxico do proceso de liberalización do transporte ferroviario de viaxeiros e un referente mundial da mobilidade sostible, multimodal, intelixente e integrada ao converterse nun ecosistema intelixente baseado en cinco alicerces de sostibilidade, centrados no uso de materiais naturais e reciclados; a circularidade para conseguir un ciclo pechado da pegada de carbono; o consumo e a xestión responsable da auga, mediante solucións intelixentes e a recuperación da auga de choiva; e a xeración e aproveitamento de enerxía mediante captadores solares fotovoltaicos sobre a maior parte da superficie cuberta. Ademais, a proposta incorpora medidas para garantir unha accesibilidade universal ampliada, que facilite a inclusividade e a integración de todos os colectivos sociais.

Funcionalidade, flexibilidade e óptima dinámica de fluxos

Responsive Image
A proposta presenta unha marcada funcionalidade ferroviaria, a través de dúas terminais polivalentes, que poderán ser utilizadas con flexibilidade: para saídas ou chegadas de viaxeiros, para o uso dos distintos operadores ferroviarios e destinos, e en función da evolución do complexo ferroviario. Pola súa banda, a terminal norte -preto de 35.500 m2 de nova construción- inclúe un truncamiento que axilizará o acceso directo ás plataformas de Cercanías e aos percorridos dos viaxeiros que efectúen a saída ou chegada en trens de longa distancia, procedentes ou con destino Cercanías.

A independencia das pezas propostas permite un plan de obra faseado e executable de forma flexible, que se poderá compasar ás necesidades da estación e os servizos ferroviarios, minimizando as afeccións ás circulacións e a contorna durante as obras.

Ecosistema intelixente

Madrid-Chamartín Clara Campoamor converterase nun ecosistema intelixente baseado en cinco alicerces de sostibilidade, centrados no uso de materiais naturais e reciclados; a circularidade para conseguir un ciclo pechado da pegada de carbono; o consumo e a xestión responsable da auga, mediante solucións intelixentes e a recuperación da auga de choiva; e a xeración e aproveitamento de enerxía mediante captadores solares fotovoltaicos sobre a maior parte da superficie cuberta. Ademais, a proposta incorpora medidas para garantir unha accesibilidade universal ampliada, que facilite a inclusividade e a integración de todos os colectivos sociais.
Responsive Image
O proxecto, así mesmo, facilita os intercambios con metro e taxi -ademais dos accesos peonís- e o futuro intercambiador de autobuses que se desenvolverá en Agustín de Foxá. Ademais, incorpora espazos para medios de transporte sostibles (compartidos e privados) para potenciar a mobilidade activa. Nesta aposta, en liña co proxecto Ecomilla de Adif, incluiranse áreas de paquetería de última milla para a repartición mediante vehículos de cero emisións e puntos de recarga para vehículos eléctricos. Así mesmo, todos os desenvolvementos estarán aliñados co Plan de Transformación Dixital e o Plan e-futura que Adif desprega para converter as súas estacións en espazos conectados co cidadán e a contorna.

A solución comercial baséase nun modelo All in Hall, óptima para unha estación de grande volume, con coexistencia de servizos de Cercanías e longa distancia. A configuración dos bloques comerciais da terminal norte, como unha praza pública, vese reforzada cun corredor e elementos de conexión co parque e a cidade, intensificando a funcionalidade ferroviaria da terminal sur.

A distribución do terciario -180.000 m2 en total- en tres torres permite unha xestión patrimonial independente do resto do complexo. As oficinas concíbense como espazos flexibles e iluminación natural.

Unha nova realidade

Aberta á cidade

 • A proposta aposta por un desenvolvemento armónico da estación e a cidade, con balcóns urbanos, terrazas, que xorden como extensión natural do futuro Parque Central, a recuperación das bóvedas do sector sur e as torres, que acollerán o centro de negocio.
Responsive Image
Responsive Image

Terminais polivalentes

 • Define dúas terminais polivalentes e a estación como un gran patio de mazá, que xera percorridos interiores ao redor do ferrocarril, promove a conectividade e potencia o fluxo peonil.
Responsive Image
Responsive Image

Intermodal e accesible

 • Reforza a intermodalidade, a xeración de espazos públicos, o uso eficiente de recursos e unha accesibilidade universal ampliada, aberta a todos os colectivos
Responsive Image
Responsive Image

Chamartín avanza

Estes traballos desenvólvense en paralelo ao resto de actuacións que transforman Madrid-Chamartín Clara Campoamor nun nodo estratéxico dunha mobilidade multimodal e integrada, que responde ao incremento de tráfico asociado ao proceso de liberalización do transporte de viaxeiros.
 
Cun investimento de 326 millóns de euros, estas actuacións en execución van dirixidas a duplicar a capacidade para a alta velocidade e a dobrar a superficie do vestíbulo cara ao norte, leste e sur. Así mesmo, abórdase a remodelación de 13 vías e plataformas destinadas a Cercanías e recupérase o antigo vestíbulo de Cercanías baixo vías da cabeceira norte -vestíbulo Central- e, con el, os núcleos de comunicación vertical entre as plataformas e o vestíbulo interior, ademais da conexión directa coa alta velocidade e Metro de Madrid.
Duplicación da capacidade para a alta velocidade
Madrid-Chamartín Clara Campoamor duplicará a capacidade para a alta velocidade, que pasará das 6 vías actuais a un total de 12, máis unha vía de estacionamento. Na actualidade constrúense 4 novas vías pasantes de ancho estándar -a 22, 23, 24 e 25- e convértense a estándar a 14 e a 15.

O complexo ferroviario pasará así a contar cun total de 25 vías: doce delas destinadas á alta velocidade en ancho estándar e trece a Cercanías e media e longa distancia en ancho ibérico.
A ampliación permitirá seguir dando resposta á progresiva chegada dos servizos de alta velocidade procedentes da Comunidade Valenciana e Murcia, así como ao crecemento do resto das liñas da rede de alta velocidade desde o norte da península.
Duplicación do espazo para os viaxeiros
A estación aborda a ampliación do seu vestíbulo cara ao norte, leste e sur -coa que duplicará a súa superficie até os 18.000 m2- e a reordenación e accesibilidade do fluxo de viaxeiros, ademais da optimización dos percorridos peonís.

O edificio de viaxeiros acollerá tres ámbitos: unha zona de embarque para alta velocidade con dobre altura; unha para Cercanías; e un vestíbulo común en forma de grande corredor lonxitudinal, que se configura como o corazón da estación e principal vía de movemento de viaxeiros e cidadáns.
Recuperación do antigo vestíbulo de Cercanías
O proxecto nesta fase inclúe tamén unha destacada actuación: a reforma do antigo vestíbulo de Cercanías baixo vías da cabeceira norte -clausurado nos anos oitenta-, que se transforma agora nun grande espazo de 2.376 m2 e recupera os núcleos de comunicación vertical entre as plataformas -entre as vías 1 e 11- e o vestíbulo inferior para os viaxeiros e tránsitos de alta velocidade, que percorrerá transversalmente a praia de vías e permitirá a conexión directa coas redes de Cercanías e Metro.
Así facilítase a conexión con outros modos de transporte público e mellórase a multimodalidade e a accesibilidade na estación.
Remodelación de 13 vías e plataformas de ancho ibérico
Seis destas vías pasantes terán continuidade no túnel de Sol (vías 1 a 5) e sete no de Recoletos (vías 6 a 13). Ademais, desenvólvese unha actualización do encravamento que goberna a estación e a instalación de aparellos de vía e sinalización para incrementar a velocidade de circulación e, así, atender ao incremento da demanda, aumentar a flexibilidade da rede ferroviaria e mellorar a resposta das instalacións ante incidencias.
Reordenación dos viais urbanos no exterior
As obras tamén teñen o seu impacto positivo no exterior, resolvendo a bolsa de taxis -que se protexerá por unha marquesiña-, creando un edificio para a consigna e independizando o tráfico urbano do tráfico interno da estación, liberando así espazo e reordenando os viais.

Ademais, refórzase a multimodalidade coa incorporación de espazos destinados a novos modos de transporte sostible, entre eles aparcadoiros seguros para bicicletas, co fin de promover a integración de modelos de transporte limpos e impulsar desprazamentos de primeira e última milla.

Galerías multimedia

Vídeos del Proyecto de Transformación de Chamartín. Ecosistema Abierto

Saltar carrusel
La estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor culminará su transformación en un referente de la movilidad sostenible, multimodal, conectada e integrada con el proyecto Chamartín Ecosistema Abierto.
Apertura de plicas del concurso internacional Transformación Chamartín. Declaraciones de la presidenta de Adif y Adif AV, Maria Luisa Domínguez; Montserrat Rallo, DG Planificación, Estrategia y Proyectos; y Jesús Campo, DG de Negocios y Operaciones Comerciales;
Conexión Chamartín - Atocha - Torrejón de Velasco que permite comuicar las circulaciones que proceden del norte ha cia Levante y viceversa
TimeLaps previo a la puesta en servicio del túnel de alta velocidad que une las estaciones de Madrid - Chamartín y Madrid - Puerta de Atocha.
Presentación del concurso de diseño para la transformacción de Madrid - Chamartín
Adaptación del vestíbulo para la adecuación de espacios y servicios a las obras de trasnformación de la estación de Madrid - Chamartín, que recoge cartelería de información sobre las obras para los usuarios de la estación.

Descargar

La estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor culminará su transformación en un referente de la movilidad sostenible, multimodal, conectada e integrada con el proyecto Chamartín Ecosistema Abierto.
Apertura de plicas del concurso internacional Transformación Chamartín. Declaraciones de la presidenta de Adif y Adif AV, Maria Luisa Domínguez; Montserrat Rallo, DG Planificación, Estrategia y Proyectos; y Jesús Campo, DG de Negocios y Operaciones Comerciales;
Conexión Chamartín - Atocha - Torrejón de Velasco que permite comuicar las circulaciones que proceden del norte ha cia Levante y viceversa
TimeLaps previo a la puesta en servicio del túnel de alta velocidad que une las estaciones de Madrid - Chamartín y Madrid - Puerta de Atocha.
Presentación del concurso de diseño para la transformacción de Madrid - Chamartín
Adaptación del vestíbulo para la adecuación de espacios y servicios a las obras de trasnformación de la estación de Madrid - Chamartín, que recoge cartelería de información sobre las obras para los usuarios de la estación.

Imágenes del Proyecto de Transformación de Chamartín. Ecosistema Abierto

 1. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 2. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 3. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 4. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 5. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 6. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 7. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 8. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 9. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 10. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 11. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 12. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 13. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 14. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 15. Marzo 2023. Terminal Nortte bajo la pérgola. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 16. Marzo 2023. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 17. Marzo 2023. Vista aérea de la zona. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 18. Marzo 2023. Infografía del interior de la terminal Sur. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 19. Marzo 2023. Infografía de accesos desde el entorno de la estación. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 20. Marzo 2023. Vista de andenes con las nuevas marquesinas. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 21. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 22. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 23. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 24. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 25. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 26. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 27. El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
 28. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
 29. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
 30. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
 31. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
 32. Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
 33. En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
 34. Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
 35. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
 36. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
 37. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
 38. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
 39. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
 40. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
 41. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
 42. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
 43. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
 44. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Saltar carrusel
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Marzo 2023. Terminal Nortte bajo la pérgola. Proyecto
Marzo 2023. Terminal Nortte bajo la pérgola. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Proyecto
Marzo 2023. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Vista aérea de la zona. Proyecto
Marzo 2023. Vista aérea de la zona. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Infografía del interior de la terminal Sur. Proyecto
Marzo 2023. Infografía del interior de la terminal Sur. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Infografía de accesos desde el entorno de la estación. Proyecto
Marzo 2023. Infografía de accesos desde el entorno de la estación. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Vista de andenes con las nuevas marquesinas. Proyecto
Marzo 2023. Vista de andenes con las nuevas marquesinas. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco

Descargar

Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Marzo 2023. Terminal Nortte bajo la pérgola. Proyecto
Marzo 2023. Proyecto
Marzo 2023. Vista aérea de la zona. Proyecto
Marzo 2023. Infografía del interior de la terminal Sur. Proyecto
Marzo 2023. Infografía de accesos desde el entorno de la estación. Proyecto
Marzo 2023. Vista de andenes con las nuevas marquesinas. Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco

Atrás Adif AV recibe propuestas de las mayores firmas de arquitectura para la nueva estación de Chamartín-Clara Campoamor

El concurso internacional entra en una nueva fase, con la selección de la ganadora antes de fin de año

Adif AV recibe propuestas de las mayores firmas de arquitectura para la nueva estación de Chamartín-Clara Campoamor

 • Se convertirá en referente de la movilidad sostenible e inteligente y emblema urbanístico y arquitectónico de Madrid
 • El proyecto responde a los retos futuros: el incremento del tráfico, que trae la liberalización, un nuevo modelo de multimodalidad, la transformación digital y los nuevos hábitos de consumo del viajero

13 julio 2022

Madrid, 13 de julio de 2022 (Adif Alta Velocidad).

Adif Alta Velocidad (Adif AV) avanza en la nueva Madrid-Chamartín-Clara Campoamor, después de haber recibido hoy las propuestas de diseño para remodelar el edificio de la estación, llamado a convertirse en un referente internacional de la movilidad sostenible e inteligente y en un emblema urbanístico y arquitectónico de Madrid.

Nueve han sido las firmas de arquitectura y consultoría -todas ellas, entre las más relevantes del mundo- las que han presentado sus propuestas para el nuevo diseño de Chamartín, que convertirá a la estación en un nuevo centro de la vida social y económica de la ciudad. Los grupos han presentado sus diseños de forma anónima. Y así, sin conocer su autoría, serán analizados por el jurado, que los evaluará a partir de los criterios técnicos, funcionales y económicos fijados en los pliegos del concurso, con el fin de seleccionar la propuesta ganadora antes de fin de año. 

Estos estudios de arquitectura y consultoría son:

1.- Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura.

2.- Rogers Stirk Harbour + Partners, Luis Vidal Arquitectos, Fhecor, Carlos Fernández Casado y AudingIntraesa.

3.- WSP Spain-Apia, Saitec, Souto Moura-Arquitectos, Mangado y Asociados, y Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio.

4.- Técnica y Proyectos, Grimshaw Architects y Rubio Arquitectura.

5.- Aecom Inocsa.

6.- Ayesa Ingeniería y Arquitectura, Zaha Hadid Architects e Italferr.

7.- Idom Consulting Engineering Architecture, BIG y Arep.

8.- Foster+Partners, Sener Ingeniería y Sistemas, Ove Arup and Partners y Junquera Arquitectos.

9.- TPF Getinsa Euroestudios, Ines Ingenieros Consultores, Nexo Arquitectura y Oma Internacional.

*Un décimo grupo seleccionado inicialmente ha quedado excluido por encontrarse uno de sus componentes en situación de concurso de acreedores.

El contrato, que incluye la redacción de los anteproyectos y los proyectos para acometerlo, se estima en 29 millones de euros. El conjunto del proyecto de remodelación y ampliación en que está inmersa la estación representa una inversión estimada global de 1.000 millones de euros.

Entre las primeras tareas del grupo que resulte elegido en este concurso internacional se encontrará la de planificar las fases de ampliación y remodelación de Chamartín; un plan que garantizará el mantenimiento del servicio de la estación durante la ejecución de las obras, prestando servicios ferroviarios y de atención a los viajeros.

Una estación referente mundial

El diseño de la futura estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor además de funcional, para responder a su futuro papel de ‘hub’ de transporte multimodal, deberá ser representativo del ferrocarril y la ciudad e integrarse en el entorno.

Un diseño singular que convertirá a la estación en una instalación sostenible económica y medioambientalmente: contará con luz natural, el mínimo consumo de energía, que será renovable, y máxima resiliencia a los efectos del cambio climático.

También más accesible y conectada. El diseño comprenderá la reordenación de la plaza en la que se ubica para facilitar el acceso peatonal, ampliar el aparcamiento y habilitar espacios para todos los modos de transporte de última milla, primando los más sostenibles.

De igual forma, optimizará la integración de la estación con la ciudad, especialmente con Madrid Nuevo Norte, desarrollo urbanístico del que constituye centro neurálgico, en el que se abordará una de las actuaciones clave de esta integración: la cobertura de su haz de vías de 200.000 m2 con una losa sobre la que se ubicará un gran parque.

Nodo de movilidad inteligente y centro de vida

La remodelación del edificio de la estación, junto con la ampliación que se desarrolla para ampliar su vestíbulo y su número de vías, preparan a Chamartín para afrontar los retos de la nueva movilidad sostenible e inteligente: el aumento del tráfico ferroviario de pasajeros, asociado a la liberalización; la multimodalidad; la transformación digital y los nuevos hábitos de consumo del viajero, en un contexto de mayor conciencia social sobre la sostenibilidad.

La liberalización del transporte ferroviario de viajeros conllevará una mayor oferta de servicios y frecuencias y, con ella, un mayor tráfico de pasajeros a la estación. También contribuirá a ello la puesta en servicio de nuevas líneas, como la conexión de alta velocidad con el aeropuerto Madrid-Barajas y el túnel para trenes de alta velocidad recientemente puesto en servicio, que la convierte en estación pasante de tráficos trasversales y la conectará con Puerta de Atocha.

Madrid-Chamartín-Clara Campoamor será también una estación ‘Insignia’ de la red ferroviaria de Adif, que incorporará más y nuevos sistemas de transporte, promoverá la electromovilidad y los modos de transportes sostenibles para el transporte de última y primera milla y redefinirá algunos negocios, alineados con la evolución de la movilidad (Ecomilla) y la logística. Asimismo, se convertirá en un centro de vida, adaptada a las necesidades de los visitantes -no solo viajeros, sino visitantes o ciudadanos en general- integrando la estación en su entorno más próximo: el barrio y la ciudad.

Este proyecto contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): el 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); el 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); el 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo), y el 7 (eficiencia energética).

Fondos europeos

Las actuaciones vinculadas a la remodelación ferroviaria del complejo ferroviario Madrid Chamartín-Clara Campoamor van a ser cofinanciadas por el Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea (CEF).

Las actuaciones referidas al seguimiento y control de las obras de ampliación de la estación Madrid Chamartín-Clara Campoamor van a ser financiadas por la Unión Europea-NextGenerationEU.

Nota de prensa