Miffo

Fitxa optikoaren gainean banatutako sentsoreetan tarte dinamikoa hobetzeko eta neurketaren ziurgabetasuna murrizteko sistema

Proiektuak zuntz optikoan oinarritutako bi sistema erabiltzea proposatzen du, izendatutako azpiegiturak monitorizatzeko.Batetik, Brillouin analisi-sistema banatu bat, azpiegitura batean arazorik dagoen eta non dagoen jakin ahal izateko. Bestalde, Bragg sareetan oinarritutako sistema bat, tarte laburren monitorizazio selektiborako, jatorria eta irtenbide posibleak zehatzago ezagutzeko.

Proiektuaren helburuak
  • Tren-ibilbideetako obretan monitorizazio-beharrak identifikatzea, eta erabiltzen den edo erabil daitekeen sistema bakoitzaren ebazpenak, zehaztapenak, kostuak eta egoera aztertzea.
  • Zuntz optikoko sentsoreak erabiltzeko aukera eraginkorrak ezagutzea, proposatutako azpiegituretan monitorizatu beharrekotzat identifikatutako magnitudeei dagokienez.
  • Zuntz optikoko sentsoreen arkitekturaren eredu teoriko-praktiko bat garatzea tuneletan eta lubetetan tenperatura, desplazamenduak eta bibrazioak monitorizatzeko.
  • Proposatutako ereduetarako (Bragg sareak eta Brillouin sentsore banatua) kokapen egokiak, sensatu-arkitekturak, datuak hartzeko logistika, sareen inplementazioaren kalitateak eta abar identifikatzea.
  • Tenperatura eta tentsioak neurtzeko eremu-sistema bat garatzea, Bragg sareetan oinarrituta eta puntu zehatzetan aplikatuta.
  • Desplazamendu- eta tenperatura-monitorizazio banatuko sistema garatzea, zuntz optikoko Brillouin sensatuan oinarrituta.
Nabarmendutako paragrafoa

Monitorizazio-proiektu hori trenbide-azpiegitura jakin batzuk (tunelak, lubetak, zubibideak, etab.) monitorizatzeko beharretik sortu zen, eta, horri esker, aldez aurretik jardun ahal izan zen. Horrek, hain zuzen, azpiegituraren segurtasuna areagotu du, eta mantentze-lanen kostuak nabarmen aurrezten lagundu du.

Proiektuaren sistema eta eboluzioa

Analisi-sistema horiek garatu ondoren, MIFFO proiektuak sistema horiek eremuan bertan probatzea jasotzen du, eta horiek trenbidearen erabilera normalarekin batera egin behar dira. Horri esker, gainera, teknologia horiek ingurune horretan izango lituzketen mugak eta arazoak ezagutu ahal izango dira. Zuntz optikoaren sensatu-tartea nabarmen hobetu da eta 150 kilometrotik gorako luzeretan zuntza monitorizatzea ahalbidetzen du.

Trenbidean Bragg sareak neurtzeko sistema batekin hasi dira probak, Madril-Bartzelona abiadura handiko linearen 69,5 kilometroan, Berrikuntza Teknologikoko proiektuetarako saiakuntzak eta eremu-probak egiteko etxola teknikoaren laguntzarekin. Gainera, CEDEXen instalazioan, zubibide bakarreko zuntz optikoan oinarritutako sentsore dinamikoen eta eskala errealeko saiakuntza azeleratuen bidezko monitorizazio-proben diseinua eta programazioa amaitu da.

MIFFO proiektu nazionala ikerketa-kategorian dago.
CSICeko Fisika Aplikatuko Institutuko Metrologia Sailak
koordinatu du, eta Adif-ek, Berrikuntza Teknologikorako Zuzendaritzaren bidez, Alcalako Unibertsitateko Elektronika
Sailak eta ICYFSA enpresak parte hartu dute.

Honi eman zaio lizentzia: