Sostibilidade Social

Recuperación de activos con criterios sociais

Adif é consciente do relevante impacto que o desenvolvemento da súa actividade ten nas comunidades nas que opera e no conxunto do país.

Algúns dos activos inmobiliarios en desuso volven ter vida para a súa reutilización en proxectos sociais ou empresariais, en colaboración con institucións, entidades sen ánimo de lucro ou empresas.Ao seren postos ao servizo do desenvolvemento económico e social dos territorios onde se atopan, volven xerar valor e contribúen ao desenvolvemento sostible e ao benestar social. 

  • Programa Activos para o Desenvolvemento.Programa que ten como obxectivo impulsar a recuperación de activos inmobiliarios en desuso para a súa reutilización en proxectos sociais ou empresariais, en colaboración con institucións, entidades sen ánimo de lucro ou empresas, para xerar actividade económica, especialmente no ámbito rural.  En 2020 arrendáronse dous inmobles no marco deste programa.Foron as estacións de Bustarviejo-Valdemanco (Comunidade de Madrid) e Garga- Transmonte (A Coruña).

  • Arrendamentos con criterios sociais Adif arrenda a entidades sen ánimo de lucro (administracións públicas, asociacións e fundacións) distintos activos a prezos vantaxosos sempre que o obxecto do arrendamento sexa destinalo a actividades sociais, culturais, asistenciais, turísticas, educativas ou comunitarias. En 2020 subscribíronse 23 contratos de arrendamento con criterios sociais.

  • Programa de Vías Verdes.Adif recupera antigos trazados ferroviarios en desuso para reconvertilos en rutas para o desenvolvemento rural e a implantación de novas formas de turismo activo e sostible.En todo o territorio nacional hai un total de 126 Vías Verdes de Adif, acondicionadas ou en proceso de acondicionamento, cunha lonxitude total de 1.702 km. (datos a 31 de decembro de 2020).