Katigamendu-kabinen kontrola

Katigamendu-kabinetako sistema elektrikoak urrutitik kontrolatzeko prozedura

Asmakuntzaren urrutiko kontrol-prozedurak segurtasun-instalazioetako katigamendu-kabinetan kokatutako zenbait instalazio elektrikoren aginte- eta informazio-sistema bat jasotzen du; telefono-komandoak eta telefono-linearen bidezko ahotsa erabiltzen da. Kabina horiek, normalean, geltokietan egoten dira.

Horrela, bada, katigamendu-kabinetan dauden elementu elektriko jakin batzuk urrutitik kontrolatzea lortu nahi da, elementu elektriko horiei buruzko informazio zehatza izateko eta anomaliarik dagoen jakiteko, eta ez da beharrezkoa katigamendu-kabinara joatea egiaztapen horiek egiteko, normalean gertatzen den bezala; hala, urrutitik ere ezagutuko diren matxura jakin batzuk konpondu ahal izango dira, eta hori ezinezkoa da gaur egun.