MADRID-CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR

Ecosistema Abierto

Madrid-Chamartín Clara Campoamor geltokia mugikortasun jasangarriaren eta multimodalaren erreferente bihurtuko da, UNStudio, b720 Arkitektura eta Esteycok osatutako taldearen Chamartín Ecosistema Abierto proiektuarekin lotuta eta integratuta. Proiektu hori Espainian hainbat hamarkadatan egindako nazioarteko lehiaketa handienaren proiektu irabazlea izan da, lehiaketan munduko ingeniaritza- eta arkitektura-enpresa nagusiek parte hartu zutelarik.

Aurkeztutako proposamenak hiru elementu arkitektoniko definitzen ditu, batera lan egiten dutenak geltokiaren eta inguruaren garapenean baldintza hoberenak sortzeko:

 • Parkeko terrazak, etorkizuneko Parke Zentralaren hedadura natural gisa sortzen direnak
 • Hegoaldeko sektoreko gangak berreskuratzea
 • Dorreak (110, 160 eta 220 m-ko altuerako hiru eraikin eta Adif-en egoitza berria barne), ingurunea garatzeko eta negozio-erdigune gisa erabiliko direnak.
Madrid-Chamartín Clara Campoamor garatzen ari da bidaiarien trenbide-garraioa liberalizatzeko prozesuaren nodo estrategikoa izateko eta mugikortasun jasangarriaren, multimodalaren, adimendunaren eta integratuaren munduko erreferentzia izateko jasangarritasunaren bost zutabetan oinarritutako ekosistema adimendun bihurtzean, material naturalen eta birziklatuen erabileran oinarrituta; karbono-aztarnaren ziklo itxi bat lortzeko zirkulartasuna; uraren kontsumo eta kudeaketa arduratsua, soluzio adimendunen bidez eta euri-ura berreskuratuz.; eta estalitako azaleraren zati handienean eguzki-kaptadore fotovoltaikoen bidez energia sortzea eta aprobetxatzea. Gainera, proposamenak irisgarritasun unibertsal zabaldua bermatzeko neurriak biltzen ditu, gizarte talde guztien inklusibitatea eta integrazioa errazteko.

Fluxuen funtzionaltasuna, malgutasuna eta dinamika optimoa

Responsive Image
Proposamenak trenbide-funtzionaltasun nabarmena du, bi terminal balioaniztunen bidez, malgutasunez erabili ahal izango direnak: bidaiarien irteeretarako edo iritsieretarako, trenbide-operadore eta -helmuga desberdinak erabiltzeko, eta trenbide-gunearen bilakaeraren arabera. Bestalde, iparraldeko terminalak (35.500 m2 berri inguru) trunkadura bat izango du, eta, horri esker, errazago sartuko dira aldirietako nasetara eta Aldiriko Trenetatik datozen edo Aldiriko Trenetara doazen distantzia luzeko trenetara.

Proposatutako piezak independenteak direnez, modu malguan faseatutako eta gauza daitekeen obra-plana egin daiteke. Plan hori geltokiaren eta trenbide-zerbitzuen beharretara egokitu ahal izango da, obrek irauten duten bitartean zirkulazioen eta ingurunearen gaineko eraginak minimizatuz.

Ekosistema adimenduna

Madrid-Chamartín Clara Campoamor jasangarritasuneko bost zutabetan oinarritutako ekosistema adimendun bihurtuko da, material naturalen eta birziklatuen erabileran oinarrituta; karbono-aztarnaren ziklo itxi bat lortzeko zirkulartasuna; uraren kontsumo eta kudeaketa arduratsua, soluzio adimendunen bidez eta euri-ura berreskuratuz; eta estalitako azaleraren zati handienean eguzki-kaptadore fotovoltaikoen bidez energia sortzea eta aprobetxatzea. Gainera, proposamenak irisgarritasun unibertsal zabaldua bermatzeko neurriak biltzen ditu, gizarte talde guztien inklusibitatea eta integrazioa errazteko.
Responsive Image
Proiektuak, halaber, metro eta taxiarekiko trukeak (oinezkoentzako sarbideez gain) eta Agustín de Foxá-n egingo den autobus aldageltokirako sarbidea errazten ditu. Gainera, garraiobide jasangarrietarako (partekatuak eta pribatuak) eremuak ere baditu, mugikortasun aktiboa sustatzeko. Apustu honetan, Adif-en Ecomilla proiektuaren ildotik, azken miliako pakete-eremuak sartuko dira, zero emisioko ibilgailuen bidez banatzeko, eta ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak. Era berean, garapen guztiak bat etorriko dira Eraldaketa Digitalerako Planarekin eta Adif-ek bere geltokiak herritarrarekin eta ingurunearekin konektatutako espazio bihurtzeko zabaltzen duen e-futura planarekin.

Soluzio komertziala All in Hall modeloan oinarritzen da, bolumen handiko geltoki baterako ezin hobea, Aldiriko eta distantzia luzeko zerbitzuak aldi berean dituena. Iparraldeko terminaleko bloke komertzialen konfigurazioa, plaza publiko gisa, indartu egiten da korridorearekin eta parkearekin eta hiriarekin lotzeko elementuekin, hegoaldeko terminalaren trenbideen funtzionaltasuna areagotuz.

Hirugarrena (180.000 m2 guztira) hiru dorretan banatzeak ondare-kudeaketa independentea ahalbidetzen du, konplexuaren gainerakoarekiko independentea. Bulegoak espazio malguak eta argiztapen naturalekoak dira.

Errealitate berria

Hirira irekia

 • Proposamenak geltokiaren eta hiriaren garapen harmonikoaren aldeko apustua egiten du, hiriko balkoiak, terrazak, etorkizuneko Parke Zentralaren hedapen natural gisa sortzen direnak, hegoaldeko sektoreko gangak eta dorreak berreskuratzearen alde, horiek negozio-zentroa hartuko baitute.
Responsive Image
Responsive Image

Balio anitzeko terminalak

 • Balio anitzeko bi terminal definitzen ditu, eta geltokia etxesaileko patio handi gisa, trenbidearen inguruan barne-ibilbideak sortzen dituena, konektibitatea sustatzen duena eta oinezkoen fluxua bultzatzen duena.
Responsive Image
Responsive Image

Intermodala eta irisgarria

 • Intermodalitatea, espazio publikoen sorrera, baliabideen erabilera eraginkorra eta irisgarritasun unibertsal zabaldua indartzen ditu, kolektibo guztiei irekia
Responsive Image
Responsive Image

Chamartín geltokiak aurrera egiten du

Lan horiek Madrid-Chamartín Clara Campoamor mugikortasun multimodal eta integratuaren nodo estrategiko bihurtzen duten gainerako jarduerekin batera egiten dira, bidaiarien garraioa liberalizatzeko prozesuari lotutako trafiko-hazkundeari erantzuteko.
 
326 milioi euroko inbertsioa egin da, eta abian dauden jarduera horien helburua da abiadura handiko trenaren ahalmena bikoiztea eta atondoaren azalera iparralderantz, ekialderantz eta hegoalderantz bikoiztea. Era berean, Aldiriko trenetarako 13 bide eta nasa birmoldatuko dira, eta Aldiriko atarte zaharra berreskuratuko da, iparraldeko goi-ibarreko bideen azpian (erdiko atondoa), eta, horrekin batera, nasen eta barneko atondoaren arteko komunikazio bertikaleko guneak, abiadura handiarekin eta Madrilgo Metroarekin zuzenean konektatzeaz gain.
Abiadura handirako ahalmena bikoiztea
Madrid-Chamartín Clara Campoamor-ek abiadura handiko trenaren ahalmena bikoiztuko du, gaur egungo 6 bideetatik 12ra, gehi aparkatzeko bide bat. Gaur egun, zabalera estandarreko 4 bide berri eraikitzen dira (22, 23, 24 eta 25), eta 14 eta 15 estandarr bihurtzen dira.

Horrela, trenbideak 25 bide izango ditu guztira: horietako hamabi, zabalera estandarreko abiadura handira bideratuak, eta hamahiru, Aldirietara eta distantzia ertain eta luzeetara bideratuak, Iberiar Penintsulako zabaleran.
Handitzeak aukera emango du Valentziako Erkidegotik eta Murtziatik datozen abiadura handiko zerbitzuen pixkanakako etorrerari eta Penintsularen iparraldetik abiadura handiko sareko gainerako lineen hazkundeari erantzuteko.
Bidaiarientzako lekua bikoiztea
Geltokiak iparralderantz, ekialderantz eta hegoalderantz zabalduko du atondoa, eta, hala, azalera bikoiztu egingo du 18.000 m2raino. Horrez gain, bidaiari-fluxuaren berrantolaketa eta irisgarritasuna ere landuko ditu, oinezkoentzako ibilbideak optimizatzeko.

Bidaiarien eraikinak hiru eremu izango ditu: abiadura handian ibilgailuratzeko eremu bat, bi altuerakoa; bat Aldirietarako; eta atondo komun bat, luzetarako korridore handi baten itxurakoa: geltokiaren bihotza eta bidaiariek eta herritarrek mugitzeko bide nagusia.
Aldirietako atondo zaharra berreskuratzea
Fase honetako proiektuak jarduketa nabarmen bat ere badu: Iparraldeko goi-ibilguaren azpiko Aldirietako atondo zaharra berritzea (80. hamarkadan itxitakoa); orain, 2.376 m2-ko espazio handi bihurtzen da, eta nasen arteko komunikazio-gune bertikalak (1. eta 11. trenbideen artean) eta abiadura handiko bidaiarientzako eta mugimendurako behe-atondoa berreskuratzen ditu; azken horrek, zeharka, trenbide-maniobragunea zeharkatuko du, eta Aldirietako eta Metroko sareekin zuzeneko konexioa egiteko aukera emango du.
Horrela, garraiobide publikoekiko lotura errazten da, eta estatistikaren aniztasuna eta irisgarritasuna hobetzen dira geltokian.
Iberiar Penintsulako 13 bide eta nasaren birmoldaketa
Trenbide horietatik seik jarraipena izanen dute Sol tunelean (1etik 5era bitarteko trenbideak) eta zazpik Recoletos tunelean (6tik 13ra bitarteko trenbideak). Gainera, geltokia gobernatzen duen katigamendua eguneratu da, eta bide- eta seinaleztapen-aparatuak instalatu dira, zirkulazioaren abiadura handitzeko eta, hala, eskaria handitzeari, trenbide-sarearen malgutasuna handitzeari eta instalazioen erantzuna hobetzeari aurre egiteko.
Hiri-trenbideen berrantolaketa kanpoan
Obrek ere eragin positiboa dute kanpoan, taxi-poltsa konponduz (markesina baten bidez babestuko da), kontsignarako eraikin bat sortuz eta hiri-zirkulazioa geltokiko barne-trafikotik bereiziz, horrela espazioa askatuz eta bideak berrantolatuz.

Horrez gain, multimodalitatea indartzen da, garraiobide iraunkor berrietarako espazioak gehituz, besteak beste, bizikletentzako aparkaleku seguruak, garraio-eredu garbiak integratzeko eta lehen eta azken miliako joan-etorriak sustatzeko.

Galerías multimedia

Vídeos del Proyecto de Transformación de Chamartín. Ecosistema Abierto

Saltatu karrusela
La estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor culminará su transformación en un referente de la movilidad sostenible, multimodal, conectada e integrada con el proyecto Chamartín Ecosistema Abierto.
Apertura de plicas del concurso internacional Transformación Chamartín. Declaraciones de la presidenta de Adif y Adif AV, Maria Luisa Domínguez; Montserrat Rallo, DG Planificación, Estrategia y Proyectos; y Jesús Campo, DG de Negocios y Operaciones Comerciales;
Conexión Chamartín - Atocha - Torrejón de Velasco que permite comuicar las circulaciones que proceden del norte ha cia Levante y viceversa
TimeLaps previo a la puesta en servicio del túnel de alta velocidad que une las estaciones de Madrid - Chamartín y Madrid - Puerta de Atocha.
Presentación del concurso de diseño para la transformacción de Madrid - Chamartín
Adaptación del vestíbulo para la adecuación de espacios y servicios a las obras de trasnformación de la estación de Madrid - Chamartín, que recoge cartelería de información sobre las obras para los usuarios de la estación.

Jaitsi

La estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor culminará su transformación en un referente de la movilidad sostenible, multimodal, conectada e integrada con el proyecto Chamartín Ecosistema Abierto.
Apertura de plicas del concurso internacional Transformación Chamartín. Declaraciones de la presidenta de Adif y Adif AV, Maria Luisa Domínguez; Montserrat Rallo, DG Planificación, Estrategia y Proyectos; y Jesús Campo, DG de Negocios y Operaciones Comerciales;
Conexión Chamartín - Atocha - Torrejón de Velasco que permite comuicar las circulaciones que proceden del norte ha cia Levante y viceversa
TimeLaps previo a la puesta en servicio del túnel de alta velocidad que une las estaciones de Madrid - Chamartín y Madrid - Puerta de Atocha.
Presentación del concurso de diseño para la transformacción de Madrid - Chamartín
Adaptación del vestíbulo para la adecuación de espacios y servicios a las obras de trasnformación de la estación de Madrid - Chamartín, que recoge cartelería de información sobre las obras para los usuarios de la estación.

Imágenes del Proyecto de Transformación de Chamartín. Ecosistema Abierto

 1. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 2. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 3. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 4. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 5. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 6. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 7. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 8. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 9. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 10. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 11. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 12. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 13. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 14. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 15. Marzo 2023. Terminal Nortte bajo la pérgola. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 16. Marzo 2023. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 17. Marzo 2023. Vista aérea de la zona. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 18. Marzo 2023. Infografía del interior de la terminal Sur. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 19. Marzo 2023. Infografía de accesos desde el entorno de la estación. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 20. Marzo 2023. Vista de andenes con las nuevas marquesinas. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 21. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 22. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 23. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 24. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 25. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 26. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 27. El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
 28. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
 29. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
 30. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
 31. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
 32. Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
 33. En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
 34. Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
 35. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
 36. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
 37. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
 38. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
 39. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
 40. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
 41. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
 42. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
 43. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
 44. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Saltatu karrusela
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Marzo 2023. Terminal Nortte bajo la pérgola. Proyecto
Marzo 2023. Terminal Nortte bajo la pérgola. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Proyecto
Marzo 2023. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Vista aérea de la zona. Proyecto
Marzo 2023. Vista aérea de la zona. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Infografía del interior de la terminal Sur. Proyecto
Marzo 2023. Infografía del interior de la terminal Sur. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Infografía de accesos desde el entorno de la estación. Proyecto
Marzo 2023. Infografía de accesos desde el entorno de la estación. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Vista de andenes con las nuevas marquesinas. Proyecto
Marzo 2023. Vista de andenes con las nuevas marquesinas. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco

Jaitsi

Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Marzo 2023. Terminal Nortte bajo la pérgola. Proyecto
Marzo 2023. Proyecto
Marzo 2023. Vista aérea de la zona. Proyecto
Marzo 2023. Infografía del interior de la terminal Sur. Proyecto
Marzo 2023. Infografía de accesos desde el entorno de la estación. Proyecto
Marzo 2023. Vista de andenes con las nuevas marquesinas. Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco

Saltatu karrusela
Lotutako prentsa-oharrak