MADRID-CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR
Etorkizuneko mugikortasunarekin lotzen

Zerbitzuan jartzea: ostirala, 2022ko uztailaren 1a

Madrid-Chamartín Clara Campoamor hiru jarduera eraldatzailetan aurrera egiten du; horien bidez, bidaiarien trenbide-garraioa liberalizatzeko prozesuaren nodo estrategiko eta mugikortasun jasangarriaren, multimodalaren, adimendunaren eta integratuaren munduko erreferente bihurtuko da.

Geltokiaren transformazioak abiadura handiko bide gehiago proiektatzen ditu, 6 izatetik 12 izatera pasatuko direnak, pasatzeko lau bide berri eraiki eta beste bi zabalera estandar bihurtu ondoren. Atondoaren azalera ere bikoiztu egiten da, iparralderantz, ekialderantz eta hegoalderantz zabalduz.

Proiektuak, gainera, Aldirietako atondo zaharra berreskuratzen du iparraldeko burualdeko trenbideen azpian, eta horrekin batera, nasen eta atondoaren arteko komunikazio bertikaleko guneak, Metroko lotuneaz gain.

Jarduera guztiek 326 milioi euroko inbertsioa irudikatzen dute, eta 1.000 profesional baino gehiagok hartzen dute parte.

Fase berria: #ChamartínMásCerca

Madrid-Chamartín Clara Campoamor geltokiaren eraldatze-prozesuaren fase berri bati ekin dio Adif-ek. Horrekin, Madrilgo Aldirietako nodo estrategiko gisa eta hiriko eta metropoliko garraio gisa duen posizioa indartuko da.
 
Otsailaren 4tik abenduaren amaiera arte, atarte nagusia iparralderantz zabalduko da, trenbideak muntatuko dira eta 1. eta 6. bideen arteko seinaleak jarriko dira, 1., 2. eta 3. nasak egokituko dira, eta hiri-plazako egiturak indartuko dira.
Jarduketek Aldirietako bidaiarientzako toki gehiago, trenbide jario handiagoa eta abiadura handiko eta metroko aldirietako konexio gehiago emango dituzte. Terminalak ahalmen handiagoa eskainiko die trenei eta trafiko arinagoa izango du, eta gorabeheren konponketa eraginkortasun handiagoz kudeatu ahal izango du. Fase hori bukatuta, Chamartín-ek Aldirietako bidaiarien %25 eta %30 artean kudea lezake, eguneko 900 tren arte.
 
Neurri handikoak diren jarduketek tamaina handiko makineria erabiltzea eskatuko dute. Obra bereziak dira, trenbidetik oso hurbil dauden zimenduak dituzte eta nasa eta trenbideetan habe handiak eraikitzea suposatzen dute. Plangintzak ere bi alderdi hartu ditu kontuan: bidaiari, langile eta zirkulazioentzako segurtasun-arriskuak minimizatzea eta denborak optimizatzea, Europako MRR funtsen finantziazioarekin lotuta.
Fase hori gauzatzeko, Chamartín-en eta Nuevos Ministerios-en arteko tren-zerbitzua eten behar da, Sol-en tunelean (C3, C3a, C4, C4a eta C4b lineetan), otsailaren 4tik abendura bitartean. Horiek guztiek Aldiriko beste linea batzuen bidez izango dituzte alternatibak. Plangintza horren bidez, ahalik eta kalte gutxien egin nahi izan da, eta Recoletos-ko tunela (Chamartín eta Atocha artekoa) eta Sol eta Recoletos-ko tunela martxan jarri dira, Aldirietako trafiko handiena duen tartean: Nuevos Ministerios – Atocha.
 
Herritarren mugikortasuna bermatzeko, Renfe-k tren gehiago (+% 15) eta eserleku gehiago (+% 6) jarri ditu zerbitzuetan. Halaber, langile gehiago sartu ditu eta 700 profesional izango ditu geltokietan bidaiariak informatu, orientatu eta gidatzeko.
Kontsultatu garraio plan alternatiboa esteka honetan:

Chamartín geltokiak aurrera egiten du

Lan horiek Madrid-Chamartín Clara Campoamor mugikortasun multimodal eta integratuaren nodo estrategiko bihurtzen duten gainerako jarduerekin batera egiten dira, bidaiarien garraioa liberalizatzeko prozesuari lotutako trafiko-hazkundeari erantzuteko.
 
326 milioi euroko inbertsioa egin da, eta abian dauden jarduera horien helburua da abiadura handiko trenaren ahalmena bikoiztea eta atondoaren azalera iparralderantz, ekialderantz eta hegoalderantz bikoiztea. Era berean, Aldiriko trenetarako 13 bide eta nasa birmoldatuko dira, eta Aldiriko atarte zaharra berreskuratuko da, iparraldeko goi-ibarreko bideen azpian (erdiko atondoa), eta, horrekin batera, nasen eta barneko atondoaren arteko komunikazio bertikaleko guneak, abiadura handiarekin eta Madrilgo Metroarekin zuzenean konektatzeaz gain.
Abiadura handirako ahalmena bikoiztea
Madrid-Chamartín Clara Campoamor-ek abiadura handiko trenaren ahalmena bikoiztuko du, gaur egungo 6 bideetatik 12ra, gehi aparkatzeko bide bat. Gaur egun, zabalera estandarreko 4 bide berri eraikitzen dira (22, 23, 24 eta 25), eta 14 eta 15 estandarr bihurtzen dira.

Horrela, trenbideak 25 bide izango ditu guztira: horietako hamabi, zabalera estandarreko abiadura handira bideratuak, eta hamahiru, Aldirietara eta distantzia ertain eta luzeetara bideratuak, Iberiar Penintsulako zabaleran.
Handitzeak aukera emango du Valentziako Erkidegotik eta Murtziatik datozen abiadura handiko zerbitzuen pixkanakako etorrerari eta Penintsularen iparraldetik abiadura handiko sareko gainerako lineen hazkundeari erantzuteko.
Bidaiarientzako lekua bikoiztea
Geltokiak iparralderantz, ekialderantz eta hegoalderantz zabalduko du atondoa, eta, hala, azalera bikoiztu egingo du 18.000 m2raino. Horrez gain, bidaiari-fluxuaren berrantolaketa eta irisgarritasuna ere landuko ditu, oinezkoentzako ibilbideak optimizatzeko.

Bidaiarien eraikinak hiru eremu izango ditu: abiadura handian ibilgailuratzeko eremu bat, bi altuerakoa; bat Aldirietarako; eta atondo komun bat, luzetarako korridore handi baten itxurakoa: geltokiaren bihotza eta bidaiariek eta herritarrek mugitzeko bide nagusia.
Aldirietako atondo zaharra berreskuratzea
Fase honetako proiektuak jarduketa nabarmen bat ere badu: Iparraldeko goi-ibilguaren azpiko Aldirietako atondo zaharra berritzea (. halamrkadan itxitakoa); orain, 2.376 m2-ko espazio handi bihurtzen da, eta nasen arteko komunikazio-gune bertikalak (1. eta 11. trenbideen artean) eta abiadura handiko bidaiarientzako eta mugimendurako behe-atondoa berreskuratzen ditu; azken horrek, zeharka, trenbide-maniobragunea zeharkatuko du, eta Aldirietako eta Metroko sareekin zuzeneko konexioa egiteko aukera emango du.
Horrela, garraiobide publikoekiko lotura errazten da, eta estatistikaren aniztasuna eta irisgarritasuna hobetzen dira geltokian.
Iberiar Penintsulako 13 bide eta nasaren birmoldaketa
Trenbide horietatik seik jarraipena izanen dute Sol tunelean (1etik 5era bitarteko trenbideak) eta zazpik Recoletos tunelean (6tik 13ra bitarteko trenbideak). Gainera, geltokia gobernatzen duen katigamendua eguneratu da, eta bide- eta seinaleztapen-aparatuak instalatu dira, zirkulazioaren abiadura handitzeko eta, hala, eskaria handitzeari, trenbide-sarearen malgutasuna handitzeari eta instalazioen erantzuna hobetzeari aurre egiteko.
Hiri-trenbideen berrantolaketa kanpoan
Obrek ere eragin positiboa dute kanpoan, taxi-poltsa konponduz (markesina baten bidez babestuko da), kontsignarako eraikin bat sortuz eta hiri-zirkulazioa geltokiko barne-trafikotik bereiziz, horrela espazioa askatuz eta bideak berrantolatuz.

Horrez gain, multimodalitatea indartzen da, garraiobide iraunkor berrietarako espazioak gehituz, besteak beste, bizikletentzako aparkaleku seguruak, garraio-eredu garbiak integratzeko eta lehen eta azken miliako joan-etorriak sustatzeko.

12/12/2022 Proyectos en Madrid Chamartín

 1. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 2. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 3. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 4. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 5. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 6. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 7. El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
 8. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
 9. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
 10. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
 11. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
 12. Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
 13. En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
 14. Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
 15. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
 16. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
 17. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
 18. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
 19. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
 20. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
 21. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
 22. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
 23. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
 24. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Saltatu karrusela
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Vídeo: Conexión Chamartín-Atocha-Torrejón de Velasco. El hilo verde que nos une.
Time lapse recorriendo el nuevo túnel en ancho estándar Chamartín -P. de Atocha
Primer tren comercial que atraviesa el nuevo túnel Chamartín- Puerta de Atocha. Procedente de Santander con destino Alicante.
Vídeo: Chamartín, concurso internacional de diseño
Vídeo: Nueva estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor

Jaitsi

Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Vídeo: Conexión Chamartín-Atocha-Torrejón de Velasco. El hilo verde que nos une.
Time lapse recorriendo el nuevo túnel en ancho estándar Chamartín -P. de Atocha
Primer tren comercial que atraviesa el nuevo túnel Chamartín- Puerta de Atocha. Procedente de Santander con destino Alicante.
Vídeo: Chamartín, concurso internacional de diseño
Vídeo: Nueva estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor

Saltatu karrusela
Lotutako prentsa-oharrak