Jasangarritasuna

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Azken urteotan, Erantzukizun Sozial Korporatiboak paper garrantzitsua baina osagarria, eta batzuetan erakundearen estragiatik at zegoen modelo batetik, Enpresa estrategiaren pareko den modelo batera aldatu da Adif. Horrela bada, benetan jasangarria den garapen modeloa bultzatzeko, gizartearen aurrean enpresa gisa dugun erantzukizunean oinarritu behar da erakundearen estrategiaren eta eragiketen guztizkoa.
Responsive Image
Enpresa Erantzukizunean oinarritutako eta Garapen Jasangarria helburu duen ikuspegi honetatik, arreta trenbideen segurtasunean jartzen duenestrategia bat diseinatu eta jarri da martxan, bai eta trenbide zerbitzu fidagarri, integratzaile eta lehiakor bat eskaintzeko gai den sare baten garapen eta kudeaketan ere, eta azkenin jasangarritasunen, gure enpresen finantza bideragarritasuna nahiz arrasto positibo bat bermatzeko modu gisa, IGG (ASG) gaietako gure lana hobetuz (ingurumena, gizartea eta gobernu korporatiboa). Guzti hori, nola ez, emaitzak helburu nagusi direlarik, baliabide publikoen eraginkortasun eta efikatzia maximoa lortzen saiatuz.
Horrela bada, gure interes talde gertukoenen eskakizun eta espektatibei erantzun eraginkor bat emateaz gain; Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendaren Ministerioak eta Espainiako Gobernuak bultzatutako politika publikoen barruan sartzen den eta Nazio Batuak diseinaturiko Agenda 2030eri jarraiki, helburu zehatz batzuk lortzea da asmoa.

Erantzukizun korporatiboko eta jasangarritasuneko foroetan parte hartzea

Nazio Batuen Mundu Itunari atxikitako Espainiako erakundeak biltzen ditu. Munduko enpresen erantzukizun sozialaren borondatezko ekimenik handiena da.
Jasangarritasunaren eta enpresaren erantzukizun sozialaren arloan erreferentziazko erakundea. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) erakundearen ordezkaria Espainian.
Goi-mailako taldea da, non 25 konpainiako exekutibo gorenek jasangarritasunari buruzko enpresa-lidergoaren mezua helarazten duten.
Bere lan-batzordeei esker (Garapen Jasangarrirako eta Digitalizaziorako Helburuak, Berdintasuna, Ekonomia Zirkularra), erreferentzia izan nahi du EGEaren ezagutzan, azterketan, berrikuntzan, diseinuan eta garapenean, erakundeen estrategian integratzea sustatuz.

Jasangarritasuna eta Ingurumena

Adif-ek, bere jardueran, ingurumenaren eta ongizate sozioekonomikoaren etengabeko hobekuntzan lagundu nahi du, jarduketa ildoari bere erabaki estrategikoak bideratu eta bere kudeaketa-ereduan txertatu beharreko balioak gehituz.
Adif-en aburuz, egiten dituen jarduerak gauzatzean ingurumenarekiko errespetua argi eta garbi identifikatzen da erakundeak definitu duen ikuspegian, xedean eta balioetan, 2030 Plan Estrategikoaren testuinguruan.

Bi jarduketa ildo

Ingurumen-politika

Ingurumen-politikak enpresaren ikuspegia, xedea eta balioak garatzen ditu, eta Adif eta Adif Abiadura Handia entitateen ingurumen-konpromisoari dagokionez, maila goreneko dokumentua da.

Ingurumen-memoriak

Adif-ek ematen dituen jarduera eta zerbitzuen ingurumen-alderdiei eta -jarduerari buruzko informazio guztia urtero argitaratzen da Ingurumen-memorian.
Horrekin, ingurumenari buruzko informazioa emateko baldintza betetzen da. Hori egiteko, Global Reporting Initiative-ren (GRI) jarraibideei jarraitu zaie.

Ingurumenaren kudeaketa integrala. Jarduketa eremu nagusiak

Adif eta Adif- AH entitateek 2019ko uztailaren 9an sinatutako eta BOEn 2019ko abuztuaren 8an argitaratutako kudeaketa-gomendioaren hitzarmenaren arabera, Adif-AH entitateari ingurumenaren kudeaketa integralerako beharrezkoak diren jarduera material edo teknikoak egiteko gomendioa ematen zaio (1. eranskina), Ingurumeneko Organo Korporatibo gisa.

Gizarte-jasangarritasuna

Jasangarritasunaren ikuspegi soziala Adif-en aburuz, gizartearen kohesioari egiten dion ekarpena da, bai eta konpainiak ongizatea hobetzeko egiten dituen ekintzak ere, bai enpresa osatzen duten pertsonentzat, bai herritar guztientzat.  Estrategia guztiaren oinarri den Erantzukizun Korporatibotik, eta Jasangarritasunari egiten dion ekarpenaren zati gisa, Adif-ek inpaktu positiboa sortu nahi du gizartean, gure inguruneari balio soziala emango dioten proiektu eta ekimenen bidez, kontuan hartuta beharrezkoa dela gizarte-eredu integratzaileagoa, solidarioagoa eta kulturalki aberatsagoa lortzea.

Jarduketa eremu nagusiak

Gobernantza

Titulua
Adif konprometituta dago baliabide natural eta ekonomikoekin arduratsua eta eraginkorra den kudeaketa oso eta gardenarekin. Erakundea ondo gobernatzeak haren kudeaketa arduratsua bermatzen du. Kudeaketa horren oinarriak hauek dira: araudia betetzen dela bermatzea, enpresaren etika bultzatzea erakundearen kulturan (bereziki ustelkeriarekiko zero tolerantzian) eta kudeaketaren gardentasuna garatzea.

Gobernu onaren eta gardentasunaren alderdi garrantzitsuak:
 

  • Araudia Betetzeko Eredu Korporatiboa. Adif-ek, 2009. urteaz geroztik, Etika eta Jokabide Kode bat du, Administrazio Kontseiluak onartua, eta 2018an eta 2019an garatzen dituzten gainerako politika eta prozedurekin batera eguneratua, lege-aldaketak eta eredua etengabe hobetzeko prozesua kontuan hartuta. Etika kanalerako sarrera
  • Iruzurraren aurkako politika korporatiboa. Adif-eko langile guztiei aplikatuko zaie Administrazio Kontseiluko, Goi Zuzendaritzako eta, oro har, salbuespenik gabe eta kargua, erantzukizuna, okupazioa edo kokapen geografikoa edozein dela ere. Iruzurraren aurkako adierazpen instituzionala
  • Arriskuen kudeaketa integralerako eredua. Enpresako eremu guztietan arriskuen kudeaketa proaktiboko kultura sustatzeko komunikazio egokia bermatuko duten informazio-kanal egokiak ezartzeko aukera ematen du, arrisku-maila koherenteak mantenduz. Eredu korporatiboaren bilakaeran, ESG osagaiak aztertzen ari dira Entitatearen arrisku-mapa berrikusteko prozesuan. Adif Arriskuen Kudeaketa Integralerako Politika

Informazio ez-finantzarioaren egoera - EINF (Kudeaketa-txostenean sartuta)

2018az geroztik, informazio ez-finantzarioari eta aniztasunari buruzko 11/2018 Legea aplikatuz, Adif-ek Kudeaketa Txostenean Informazio ez-finantzarioaren egoera sartu du, eta Urteko kontuak onartzeko, gordailatzeko eta argitaratzeko irizpide berberak ezartzen dizkie (martxoaren 30a). Integrazio horren helburua da reporting-aren eta gardentasunaren arloko joerarik aurreratuenak ezartzea, gizartean eta ingurumenean lortutako emaitzei eta inpaktuei buruzko informazioari garrantzi handiagoa emanez eta Kudeaketa Txostenean islatzen den finantza-informazioa modu orekatuagoan osatuz.

Dokumentu horiek 11/2018 Legearen arabera egiten dira, bai eta Global Reporting Initiative (GRI) Gidaren jarraibideen arabera ere, urteko bertsio eguneratuetan (G4GRI). Osagarri gisa, 2030erako Nazio Batuen Agendako G4GRI estandarren eta Garapen Jasangarriko Helburuen (GJH) arteko korrelazioa ezartzen da. Estandar horien gainean eragiten du Erakundearen jarduerak, eta, horren bidez, esparru global bat eskaintzen da, erakundeek eta Interes-taldeek beren tokiko, eskualdeko eta munduko eragina ebalua dezaten. 2020tik, informazio ez-finantzarioari eta aniztasunari buruzko 11/2018 Legearen arabera, kanpoko egiaztapen bat egiten du hirugarren independente batek Kudeaketa Txostenean jasotako Informazio ez-finantzarioaren egoerari buruz (ISAE 3000 estandarra).

Informazio ez-finantzarioaren azken helburua gure interes-taldeentzako balioa sortzea da. Horregatik da hain garrantzitsua jasangarritasunari buruzko reporting-a enpresa-eremuan, finantza-kontuetatik haratago doazen ASG gaien gardentasunean oinarrituta.
Hau hartzen du barne:
  • Kudeaketa Txostena (Informazio ez-finantzarioaren egoera, EINF) eta EINF Egiaztapen-aitorpen independentea barne
  • EINFaren laburpen exekutiboa
  • 11/2018 Legearen aurreko ekitaldiak (2012-2018)
Gardentasunaren atalean eskuragarri:

Jasangarritasun ekonomikoa

Kudeaketa Txosten Integratua

2017. urtetik aurrera, Adif-en korporazioko informazio jasangarria kudeaketa-txostenean sartu zen, eta ekitaldi ekonomiko bakoitzean onartutako eta ikuskatutako urteko kontuen barruan dago. 2017. urtea baino lehen, kudeaketa-txostenetik independentea den iraunkortasun-txosten bat dago. 

11/2018 Legea indarrean sartu zenean, Informazio ez-finantzarioaren egoeran (EINF) sartu beharreko informazio-mota normalizatu zen. Horren bidez, Erakundearen bilakaeraren eta emaitza ekonomikoaren ezagutza zabaldu zen, bere jarduerak ASG gaietan duen eraginetik abiatuta.

Harremanetan jartzeko
Erantzukizun korporatiboa eta jasangarritasuna