Informazio ekonomikoa eta kudeaketakoa

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Enpresaren jardueraren memoria integratua

2006. urteaz geroztik, Adif-ek urtero argitaratu du Jasangarritasun Txostena, interes-talde nagusiak beren kudeaketaren, emaitzen eta inpaktuen inguruan informatu eta inplikatzeko (materialtasun-azterketa), gure enpresa-jardueraren eremu guztiak eta dimentsio hauek kontuan hartuta: ekonomikoa, gobernu korporatibokoa, soziala eta ingurumenekoa. Dokumentu honetan, datu sozialak, ekonomikoak eta ingurumenekoak jaso dira, bai eta ekitaldi bakoitzean egindako kudeaketaren mugarri nagusiak ere, enpresa estrategiaren ildo nagusiak nabarmenduz, kasuan kasuko plan estrategikoen esparruan. Txostena Global Reporting Initiative (GRI) gidaren jarraibideen arabera egiten da, urteko bertsio eguneratuetan.

2017an, Adif-ek Kudeaketa Txosten Integratua aurkeztea erabaki zuen, eta, bertan, informazio ez-finantzarioaren egoera sartu zuen, eta Kudeaketa Txostenaren onarpen-, gordetze- eta argitaratze-irizpide berak bete zituen. Argitalpenaren aldizkakotasuna urtebetekoa da jarduerak eragiten dien interes-taldeekiko konfiantza-harremana sendotzea du oinarri.

Txosten horien orrien bidez, legezko betebeharrei buruzko kontuak emateaz gain, interes-taldeekin borondatez hartutako konpromisoen emaitzak eskaini nahi dira.

Informazio gehigarria:

Urteko Kudeaketa Txosten Integratua esteka honetan dago eskuragarri: Horren bidez, edukiaren xehetasun guztiak ezagut daitezke.

Kudeaketa txostenak: Urteko kontuak eta auditoretza-kontuen txostenak

Trenak kilometroko. Igo eta jaitsi diren bidaiariak

Adif eta Adif Abiadura Handia sareak

Atal honetan, aldian-aldian, bi magnitude operatibo nagusiren berri emango dugu: tren-trafikoaren bilakaera, tren kilometroko eskalan neurtua (tren batek trenbidea kilometro batean erabiltzea), hileko eta metatutako konparazioa, eta Adif eta Adif-AH geltokietan igo eta jaitsi diren bidaiarien bariazio metatua.