Informazio ekonomikoa eta kudeaketakoa

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Enpresaren jardueraren memoria integratua

2006. urteaz geroztik, Adif-ek urtero argitaratu du Iraunkortasun Txostena, interes-talde nagusiak beren kudeaketaren, emaitzen eta inpaktuen inguruan informatu eta inplikatzeko (materialtasun-azterketa), gure enpresa-jardueraren eremu guztiak eta dimentsio hauek kontuan hartuta: ekonomikoa, gobernu korporatibokoa, soziala eta ingurumenekoa. Dokumentu honetan, datu sozialak, ekonomikoak eta ingurumenekoak jaso dira, bai eta ekitaldi bakoitzean egindako kudeaketaren mugarri nagusiak ere, enpresa estrategiaren ildo nagusiak nabarmenduz, kasuan kasuko plan estrategikoen esparruan. Txostena Global Reporting Initiative (GRI) gidaren jarraibideen arabera egiten da, urteko bertsio eguneratuetan.

2017an, Adif-ek Kudeaketa Txosten Integratua aurkeztea erabaki zuen, eta, bertan, informazio ez-finantzarioaren egoera sartu zuen, eta Kudeaketa Txostenaren onarpen-, gordetze- eta argitaratze-irizpide berak bete zituen. Argitalpenaren aldizkakotasuna urtebetekoa da jarduerak eragiten dien interes-taldeekiko konfiantza-harremana sendotzea du oinarri.

Txosten horien orrien bidez, legezko betebeharrei buruzko kontuak emateaz gain, interes-taldeekin borondatez hartutako konpromisoen emaitzak eskaini nahi dira.

Informazio gehigarria:
Kudeaketa Txosteneko Informazio Ez Finantzarioaren Egoerari buruzko informazio gehiago Erantzukizun Korporatiboaren, Jasangarritasunaren eta Markaren Zuzendariordetzari eska dakioke posta elektronikoaren bidez. Halaber, helbide elektroniko honetara iradokizunak eta iruzkinak bidal daitezke, hurrengo edizioetan Txostena hobetzeko.

Kudeaketa txostenak: Urteko kontuak eta kontu-auditoretzen txostenak