OEP 2023

1.451 lanpostu

Adif eta Adif AV aurrera doaz belaunaldien arteko errelebo estrategikoan, 2023 Enplegu Publikoaren Eskaintzaren (OEP) deialdia abian jarrita, 48 profiletako 1.451 profesional sartuko dituena.

Deialdia teknikarientzat (guztizkoaren % 7), koadro teknikoentzat (% 15) eta langile operatiboentzat da; azken kolektibo hori eskainitako plaza guztien % 78 da.

Eskabideak aurkezteko epea uztailaren 10ean hasi eta 2023ko uztailaren 28ra arte luzatuko da. Esteka hauetan daude oinarriak:

Responsive Image

Deialdian 48 profil desberdin sartzen dira, arlo hauetan, besteak beste: juridikoa, finantzak, merkaturatzea, arkitektura, ingeniaritzak, zibersegurtasuna, segurtasuna, sistemak eta zirkulazioa; eta instalazioen muntatzaile elektrikoak, trenbide-laguntzaileak, telekomunikazioetako ofizialak, administratiboak eta makinistak ere.

Lanpostuen deskribapena

Operatiboak, ekintza gustuko baduzu

Batxilergoko titulua edo erdi edo goi mailako lanbide heziketako teknikari-titulua duen talenturako langile operatiboen lanpostuak.

Landa-lana

 • Sarrerako zirkulazio-faktorea: geltokietan edo aginte-postuetan zirkulazio-zerbitzua erregulatzen lagunduko duzu; funtsean, ordezten ari dira.

 • Trenbide-laguntzailea: lanen arduraduna izan zaitezke, trenbideko makina espezializatuak erabili edo trenbide-pasaguneak zaindu.

 • Sarrera-faktorea: bidaiariei geltokietan laguntzeko zerbitzua emango duzu eta galdutako gauzen zerbitzuan lagunduko duzu.

 • Muntatzaile elektrikoa: instalazio elektrikoen edo telekomunikazio-instalazioen mantentze-lanak egingo dituzu.

 • Sarrerako telekomunikazioetako ofiziala: ekipo teknikoen zirkuituak eta instalazioak kudeatuko dituzu.

 • Makinista: tren auskultatzaileak gidatuko dituzu, linea berriak mantentzeko eta martxan jartzeko giltzarriak.

Edo bulegoan

 • Sarrerako delineatzailea: industria-planoekin edo bide-, lan-, topografia- eta kartografia-planoekin egingo duzu lan.

 • Sarrerako administrari-ofiziala: euskarri administratiboa emango duzu tresna informatikoen laguntzarekin.

 • Kontrolatzailea: gainbegiratzaile-lana egingo duzu pertsonen eta enpresaren segurtasuna arriskuan jartzen duten portaerak detektatu eta zuzentzeko.

 • Sarrera-programatzailea: programak garatzeko eta prest jartzeko lanetarako.

Dinamikoenentzat eta ekimena dutenentzat

Koadro teknikoko lanpostuak, lizentziatura edo gradua duten profesionalentzat, profil hauetan:

 • Juridikoa: gai juridiko eta araudien jarraipena egitea, baita kudeaketa administratiboko lanak ere.
 • Kudeaketa: gure jardueraren esparruei buruzko txostenak, azterketak eta azterlanak egitea.
 • Dokumentuen kudeaketa: dokumentu-funtsen digitalizazioa eta artxiboen eta datu-baseen kudeaketa
 • Arkitektura eta eraikuntza: eraikuntza-proiektu baten planoak egitea, obren hasieratik bukaerara arte.
 • Ingeniaritza zibila, industriakoa eta telekomunikazioetakoa: prozesuak optimizatuko dituzu, proiektuaren plangintza eta segimendua eginez.
 • Informatika-ingeniaritza: sistema informatikoak diseinatu, sortu eta ezartzea.

Profesional handiak proiektu handietarako

Teknikari lanpostuak lizentziadun edo gradudun profesionalentzat, horrez gain, unibertsitateko master bat dutenak.

 • Juridikoa: gure jarduera bakoitzean araudia egoki aplikatzeko lan egingo duzu.
 • Ekonomikoa: diruzaintza, ustiapen- eta inbertsio-aurrekontuak eta Europako funtsak kudeatuko dituzu.
 • Kudeaketa: helburuak betetzeko giza baliabideak, finantza-baliabideak eta baliabide materialak bideratuko dituzu.
 • Komunikazioa: konpainiaren posizionamendua kudeatzen lagunduko duzu, eta haren jarduera eta profesionalei balioa emango diezu.
 • Laneko medikuntza: laneko osasun- eta segurtasun-programak eta -zerbitzuak kudeatuko dituzu.
 • Geltokien merkaturatzea: bidaiari-geltokietan merkataritza-politika garatuko duzu, eta negozio-ildo berriak bultzatzen lagunduko duzu.
 • Arkitektura: gure geltokiak etorkizuneko mugikortasunerako nodo estrategiko bihurtzeko oinarrizko eta exekuzio proiektuak garatuko dituzu.
 • Ingeniaritza Zibila, Industriala, Telekomunikazioa eta Informatika: gure azpiegiturak eta lurraldeetan eraldatzeko gaitasuna gauzatuko dituzu.
 • Sistema operazionalak: informazio-sistemak diseinatu eta ezarriko dituzu, gure ezagutza eta esperientzia gorden diren tokia.
 • Zibersegurtasuna: zibererasoetatik babestuko gaituzu; lan egiten dugun testuinguru digitalean, benetako erronka.
 • Arrisku operatiboen kudeaketa: ez dago arriskurik gabeko jarduerarik, eta horiek ebaluatzen, baloratzen eta kudeatzen lan egingo duzu.
 • Eraikuntza: trenbide-azpiegituren garapena kudeatuko duzu hainbat eraikuntza-prozesutan.
 • Segurtasuneko operatiboa: azpiegitura handiek zainketak behar dituzte, gure aktiboak babesteko planak garatuz.
Plazo de solicitud abierto
En proceso de resolución
Resueltas
Ofrecimiento plaza bolsa de empleo

Esteka interesgarriak