Segurtasuna

Segurtasun integralaren kontzeptua

Kontuan hartzen dugu segurtasun integrala, eta jakitun gara gure jarduera guztiak bertan sartzen direla, prozedurak hobetuz eta metodo eta teknologia berriak aplikatuz:
 
 • Segurtasun integrala hobetzeko ekimenak garatzen jarraitzen dugu: operazionala, ingurumenekoa, babes zibila, laneko osasuna, zibersegurtasuna…
 • Gure instalazioen babesa hobetzen dugu, teknologia berriak erabiliz.
 • Prebentzio-politikak dituzten pertsonentzako segurtasun-politika maximoarekin jarraitzen dugu, erabiltzaileak eta langileak barne.
 • Sistemen babes- eta segurtasun-neurriak areagotu egiten ditugu, zibersegurtasuneko mekanismo berriak erabiliz.
 • Ingurumenaren babesean sakontzen dugu, prebentzio-neurriak handituz eta hobetuz.
Responsive Image

Eragiketa-segurtasuna

Trenen eta maniobren zirkulazioan segurtasun, kalitate eta eraginkortasun mailak etengabe hobetzea.
Adif-ek, Interes orokorreko trenbide-sarearen (RFIG) barruko trenbide-azpiegituren administrazioaren eskumenean, zerbitzu publiko, seguru, eraginkor eta kalitateko trenbide-azpiegituren sistema bat garatu eta administratzea du helburu, eta bere jarduera osorako balio eta erreferente nagusitzat jotzen du trenen eta maniobren zirkulazioko segurtasun-, kalitate- eta eraginkortasun-mailak etengabe hobetzea.
Segurtasunarekiko kezka horren erakusgarri da bere elementu guztietan etengabe jardutea
Helburuak
 • Adif-ek kudeatzen duen Trenbide-sarearen diseinu, eraikuntza, mantentze eta ustiapen seguruak.
 • Bere jardueran aplikatu beharreko arauak eta indarrean dagoen legeria, nazionala eta komunitarioa, betetzea.
 • Erakundearen barruan segurtasun-kultura sustatu eta garatzea, herritar, enplegatu, bezero, enpresa kontratista eta operadoreentzako segurtasun-ingurunea sustatuz, Estatuko eta komunitateko agintariekin lankidetza estuan.
Zirkulazioko segurtasun-helburuak lortzeko ekintzak
 • Zirkulazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistema propioa aplikatzea, prebentzioan, etengabeko hobekuntzan eta neurri zuzentzaileen garapenean oinarrituta.
 • Langileen erantzukizun eta eskumenetan oinarritutako kudeaketa.
 • Etengabeko prestakuntza, langileen parte-hartzea, informazioa eta sentsibilizazioa, beren eginkizunekin bat datorren gaitasuna eta lana bermatzeko funtsezko elementu gisa.
 • Lineen azpiegiturari, instalazioei eta ekipamenduari dagozkien arau teknikoak eta ustiapenekoak betetzeko prozedurak aplikatzea haien bizi-zikloan.
 • Arriskuen ebaluazioa egiteko eta aginduzko kontrol neurriak ezartzeko prozedurak eta metodoak aplikatzea.

Zirkulazioan segurtasuna kudeatzeko sistema: SGSC

Babes zibila eta larrialdien kudeaketa

INICIA-TIK HARTUA
Segurtasunak, garraio segurua ahalbidetzen duten prozesu guztien kudeaketa integraltzat hartuta, honako hauek hartzen ditu, besteak beste: arriskuen kudeaketa, kontingentzien ebazpena, larrialdien kudeaketa eta normaltasunera itzultzea.

Arrisku jakin bat aurreikusi, detektatu edo gauzatzeko beharrezkoa da administrazio publikoetako larrialdietan esku hartzeko zerbitzuekin koordinatzea.

Horretarako,Larrialdietan Jarduteko Plan Zuzentzailea (PDAE)gauzatzen da, hura eguneratzen eta hobetzen den bitartean. Plan horren bidez, erantzun integrala eman nahi zaio Adif eta/edo Adif-Abiadura Handiari eragiten dion edozein larrialdiri, trenbide-trafikoari eragiten dion ala ez kontuan hartu gabe.
Autobabes eta Segurtasun Zentroa (CASH24)
900 10 40 40
Larrialdi egoeren jakinarazpena
eguneko 24 orduetan, urteko 365 egunetan

Kolpatzeek kaltetuentzako arreta

Adif-en arreta eta informazio zentroak zerbitzua eskatzen duen pertsonaren datu pertsonalak eta harremanetarako datuak jasoko ditu.

Hiru laneguneko epean, Adif-en solaskide bat harremanetan jarriko da deia egin duen pertsonarekin, eta tartean denak edo odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko 2. mailara arteko senideak egin beharreko izapideen berri emango dio, eta biktimari edo familiari lagunduko dio prozesu osoan.3

Kolpatzeen biktimei eta senideei laguntzeko telefonoa.
900 10 40 40
Kolpatzeek kaltetuentzako arreta
eguneko 24 orduetan, urteko 365 egunetan

Laneko segurtasuna

Adif-en prebentzio-politika

Segurtasun Integralaren arloan garatzen ditugun proiektu nagusien artean, Adif-en Prebentzio-politika dago.

Erantzukizun Korporatiboaren Adierazpenarekin bat etorriz, trenbide-sistemaren segurtasun osoa eta ingurumena errespetatzen dituena, printzipio horiek kanpoko eremura eta bere interes-taldeekiko harremanetara zabaltzen ditugu.

Laneko arriskuen prebentzio-politikaren printzipioak

Zibersegurtasuna

INICIA-TIK HARTUA:

Erakundeko Informazioaren Segurtasuna kudeatzeko, Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistema (ISKS) garatu eta ezarri behar da. Sistema horren irismena da Adif-en negozio-jarduera eta -prozesuen euskarri diren informazio-sistemak eta komunikazio-sareak babestea, eta legezko betebeharrak betetzeko.

ISKSak aukera ematen du Adif-en Informazioaren Segurtasuna kudeatu eta kontrolatzeko, informazioaren konfidentzialtasuna, osotasuna eta informazioaren eskuragarritasuna zaintzeko, arriskua kudeatzeko prozesu bat aplikatzetik abiatuta, eta beharrezkoak diren segurtasun-baldintzak administratu ahal izateko, jarduera eta prozesuen kritikotasunarekin bat etorriz.

Ingurumen-segurtasuna

INICIA-TIK HARTUA:
Ingurumen-segurtasuna bi jarduera-ildotan oinarritzen da:
 • Legea betetzen dela bermatzea.
 • Ekoefizientzia handitzea.
Adif-ek eta Adif Abiadura Handia enpresak Ingurumen-politika bat ezarri dute, enpresaren Ikuspegia, Xedea eta Balioak garatzen dituena eta ingurumen-konpromisoari dagokionez maila goreneko dokumentua osatzen duena.