Informazio publikoa

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Gaurko egunez, informazio publiko hau argitaratu dugu, eta esteka hauetatik eskura daiteke:

Desjabetzeen, azterlanen eta proiektuen informazio publikoa

​​​​​
Espainiako Konstituzioak, 33. artikuluan, jabetza pribaturako eta jaraunspenerako eskubidea aitortzen du, eta eskubide horren edukia bere funtzio sozialak mugatuko du, eta inori ezin zaizkio kendu bere ondasun eta eskubideak, onura publikoko edo interes sozialeko arrazoi justifikatuak izan ezik, dagokion kalte-ordainaren bidez eta legeetan xedatutakoaren arabera.
Herritarrek administrazio publikoen jarduketen aurrean dituzten eskubideak bermatzeko, herritarrek informazio publikoko prozesuen bidez parte hartzeko izapideak aurreikusi dira, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 18. eta 19.1. artikuluak eta bere Erregelamenduaren (1957ko apirilaren 26ko Dekretua) artikulu bateragarriak betez.

Azterlan eta proiektu teknikoei buruzko informazio publikoa

Adif-en informazio publikoko izapidea, exekuzioak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu beharra deklaratzeko proiektu bat onetsi aurretik. Horrela, edozein pertsonak, iragarkian argitaratzen den zerrendan egon daitezkeen akatsak zuzentzeko behar diren datuak idatziz aurkeztu ahal izango ditu edo, funtsean edo forman, okupatu beharrari aurka egin ahal izango dio.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Constructivo de supresión de los Pasos a Nivel P.K. 15/611 (real 15/620) y 15/792 de la Línea RFIG 764 Baiña-Collanzo. Municipio de Mieres (Asturias)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto “Proyecto Básico de la Prolongación de la Variante de Puebla de San Julián de la nueva Línea de Alta Velocidad Orense – Monforte de Lemos - Lugo”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Constructivo de Línea de Acometida entre SET Iberdrola Gandía y Nueva Subestación Gandía ADIF".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto, “Proyecto de Construcción de plataforma del nuevo acceso ferroviario sur al Puerto de Castellón. Tramo I (0+000 – 4+698)”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del “Proyecto Modificado del Proyecto Constructivo de Renovación de Vía y Electrificación de la línea Madrid-Valencia, entre los PP.KK. 68+295 y 101+328. Tramo Pobla Llarga-Silla”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 519/146 DE LA LÍNEA SANTANDER - LLANES DE LA RED DE ANCHO MÉTRICO. TÉRMINO MUNICIPAL DE PIÉLAGOS (CANTABRIA)”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del “Proyecto de supresión de los Pasos a Nivel de los PP.KK. 4/105 y 4/635 de la línea RAM Cartagena – Plaza Bastarreche – Los Nietos – T.M. Cartagena”
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto, “Proyecto de Construcción de renovación integral de infraestructura y vía en el Tramo: Jabugo – PK 96+430, de la línea Zafra - Huelva.”

Desjabetzeei buruzko informazio publikoa

Garraio, Mugikortasun eta Hiri-Agenda Ministerioak hasitako nahitaezko desjabetzearen espedientearen informazio publikoko izapidea, Adif desjabetzearen onuradunak unaren eskariz, pertsona edo entitate interesdunek egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahal izan ditzaten desjabetze espediente horri dagokionez, eta, hala badagokio, ukitutako ondasun eta eskubideen jabeei dei eginez okupazioaren aurreko aktak egin ditzaten adierazten diren tokian, egunetan eta orduetan.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 254ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto de Rehabilitación de Puentes. L/ Monforte de Lemos - Bif. Chapela. Puente Río Avia P.K. 73/388 y L/ Vigo - Guixar A Bif. Chapela. Paso Inferior Sobre Carretera P.K. 5/955" en los términos municipales de Ribadavia (Ourense) y Redondela (Pontevedra).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 031ADIF2215 motivado por las obras del "Proyecto Básico del Modificado del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo Nonduermas-Sangonera", en los términos municipales de Murcia y Alcantarilla (Murcia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 196ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción para la Supresión de Los Pasos A Nivel de Los PP.KK. 426/371, 426/800 y 427/218 de La Línea León - A Coruña. Término Municipal de Lugo" en el término municipal de Lugo (Lugo).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 197ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción para la Supresión de los Pasos A Nivel de Los PP.KK. 428/980 y 429/811 de la Línea León-A Coruña. (Nº de Línea RFIG 800) - Término Municipal de Lugo - Lugo" en el término municipal de Lugo (Lugo).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 199ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción para la Supresión del Paso a Nivel del P.K. 430/129 de la Línea León-A Coruña. Término Municipal de Lugo" en el término municipal de Lugo (Lugo).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 198ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo para la Supresión del Paso a Nivel del P.K.127/617 de la Línea Madrid-Hendaya, en La Dehesa De Pedrosillo, Término Municipal de Ávila" en el término municipal de Ávila (Ávila).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 255ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto de Reparación y Mejora del Viaducto de Raos en el P.K. 535/108 de la Línea de Santander a Bilbao La Concordia" en los términos municipales de Camargo y Santander (Santander).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 253ADIF2298 motivado por las obras de “Proyecto de Construcción de Renovación Integral de Infraestructura y Vía. L/ Guillarei - Valença Do Minho Tramo: Estación de Guillarei - Frontera Portuguesa” en el término municipal de Tui (Pontevedra).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 215ADIF2098 motivado por lasobras de "Proyecto de Construcción de Renovación de Vía entrePP.KK. 0/000-13/000 y PP.KK. 58/480-92/704 de la Línea Torralba-Soria" en los términos municipales de Miño de Medinaceli,Tardelcuende, Quintana Redonda y Almazán (Soria).

Ingurumen-eraginaren ebaluazioari buruzko informazio publikoa

Titulua
Espainiako Konstituzioak 45. artikuluan ingurumena babestu eta zaintzeko betebeharra jasotzen du. Betebehar hori bermatzeko legeriak duen tresnetako bat ingurumenean eragin nabarmena izan dezaketen plan, programa eta proiektuen Ingurumen-ebaluazioaren prozesuan dago.
Prozesu hori Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean dago araututa. Lege horren printzipio gidarien artean, 2. artikuluan parte-hartze publikoaren printzipioa dago.
Era berean, lege horren II. kapituluko 1. atalean, proiektuen Ingurumen-eragin Arrunta Ebaluatzeko prozedura ezartzen da, 7. artikuluan aipatzen diren kasuetarako.

Ingurumen-eraginari buruzko proiektu eta azterlanen informazio publikoa

Proiektuen informazio publikoko izapidea. ADIFek baimendu behar du, proiektu horiek sustatu eta funtsatzeko organo gisa, onartu aurretik, eta Ingurumen-ebaluazioari buruzko 21/2013 Legearen 36. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako eta moduan egin behar da.
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental del ‘Proyecto de construcción del túnel de penetración en Gijón. Prolongación hasta Cabueñes. Obra civil’.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 240ADIF2198 motivado por las obras de "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN DE VÍA Y CATENARIA. TRAMO: XÀTIVA L'ALCUDIA DE CRESPINS. PLAN NÚCLEO DE CERCANÍAS VALÈNCIA/CASTELLÓ (2017/2025)", en los términos municipales de Canals y Xátiva(Valencia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 192ADIF2197 motivado por las obras del “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL DEL PK 269/872 DE LA LÍNEA FÉRREA VALENCIA - TARRAGONA Y DEL PK 97/087 DE LA LÍNEA FÉRREA LÉRIDA – REUS - TARRAGONA. TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)”, en el término municipal de La Canonja (Tarragona).