Informazio publikoa

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Gaurko egunez, informazio publiko hau argitaratu dugu, eta esteka hauetatik eskura daiteke:

Desjabetzeen, azterlanen eta proiektuen informazio publikoa

​​​​​
Espainiako Konstituzioak, 33. artikuluan, jabetza pribaturako eta jaraunspenerako eskubidea aitortzen du, eta eskubide horren edukia bere funtzio sozialak mugatuko du, eta inori ezin zaizkio kendu bere ondasun eta eskubideak, onura publikoko edo interes sozialeko arrazoi justifikatuak izan ezik, dagokion kalte-ordainaren bidez eta legeetan xedatutakoaren arabera.
Herritarrek administrazio publikoen jarduketen aurrean dituzten eskubideak bermatzeko, herritarrek informazio publikoko prozesuen bidez parte hartzeko izapideak aurreikusi dira, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 18. eta 19.1. artikuluak eta bere Erregelamenduaren (1957ko apirilaren 26ko Dekretua) artikulu bateragarriak betez.

Azterlan eta proiektu teknikoei buruzko informazio publikoa

Adif-en informazio publikoko izapidea, exekuzioak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu beharra deklaratzeko proiektu bat onetsi aurretik. Horrela, edozein pertsonak, iragarkian argitaratzen den zerrendan egon daitezkeen akatsak zuzentzeko behar diren datuak idatziz aurkeztu ahal izango ditu edo, funtsean edo forman, okupatu beharrari aurka egin ahal izango dio.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de Construcción para la supresión del Paso a Nivel del P.K. 227/324 de la línea Madrid-Chamartín – Hendaya. Término Municipal de Valdestillas (Valladolid)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de Tratamiento y Consolidación de la Trinchera situada entre los PP.KK. 7+040 a 8+492. Línea: Castellbisbal-Agujas Rubí-Mollet-Sant Fost"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Adif por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico parala Prolongación de Andenes y para la Mejora de las Condiciones de Accesibilidad, Evacuación y Ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Laguna"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Adif por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico parala Mejora de las Condiciones de Accesibilidad, Evacuación y Ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Doce de Octubre"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Adif por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de Mejora de Evacuación, Sectorización y Ventilación de la Estación de València-Cabanyal"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Modificación del proyecto de construcción del acceso ferroviario al puerto de Sagunto"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto constructivo para la renovación de vía, actuaciones puntuales en infraestructuras y adaptación de gálibo de pasos superiores del tramo Bobadilla-Ronda, PK 26+500 A PK 69+583 de la línea Bobadilla-Algeciras".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto deconstrucción del acondicionamiento del túnel de Roda de Bará para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal – Murcia. Subtramo: Sant Vicenç de Calders – Tarragona– Nudo Vilaseca".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de la Nueva Estación de Lugo".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Aparcamiento Subterráneo en la Estación de Lugo".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Constructivopara la adaptación normativa y de contenido del Proyecto Constructivo de paso subterráneo en la Estación de Cantillana (Sevilla)".

Desjabetzeei buruzko informazio publikoa

Garraio, Mugikortasun eta Hiri-Agenda Ministerioak hasitako nahitaezko desjabetzearen espedientearen informazio publikoko izapidea, Adif desjabetzearen onuradunak unaren eskariz, pertsona edo entitate interesdunek egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahal izan ditzaten desjabetze espediente horri dagokionez, eta, hala badagokio, ukitutako ondasun eta eskubideen jabeei dei eginez okupazioaren aurreko aktak egin ditzaten adierazten diren tokian, egunetan eta orduetan.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 208ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo de Supresión de los Pasos a Nivel del P.K. 7/705, 8/557 y 10/010 de la Línea Rfig 422 Bif. Utrera - Fuente Piedra. Término Municipal de Utrera (Sevilla) en los términos municipales de Utrera y Alcalá de Guadaíra (Sevilla)".
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 206ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto de supresión de los pasos a nivel de los P.K. 5+224,5+295 y 5+359 del ramal de acceso al Puerto de Marín (Pontevedra)"en el término municipal de Pontevedra
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 207ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de Supresión del Paso a Nivel del P.K. 433/881 en la Línea Santander-Llanes Ancho Métrico (RAM)Término Municipal de Llanes (Asturias)" en el término municipal de Llanes (Asturias)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 203ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de Supresión del Paso a Nivel del P.K. 35/706 de la Línea Ujo-Collanzo. Término Municipal de Aller (Asturias)" en el término municipal de Aller (Asturias)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 260ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de la reordenación de la Estación de Granollers Centre" en el término municipal de Granollers (Barcelona)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 209ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de Supresión de los Pasos a Nivel del P.K. 132/385 y P.K. 133/541 de la Línea RFIG 410 Linares Baeza-Almería. Término Municipal de Huélago (Granada)" en el término municipal de Huélago (Granada)"
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 261ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto Básico de la ampliación de la Red de Cercanías de Madrid hasta Soto del Real. Fase 1. Infraestructura, vía y línea aérea de contacto" en los términos municipales de Colmenar Viejo y Soto del Real (Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 262ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de la Plataforma intermodal y logística de Vitoria-Gasteiz. Fase 1, y su conexión en ancho estándar al Corredor Atlántico" en el término municipal de Vitoria-Gasteiz (Álava).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 263ADIF2298 motivado por lasobras de "Proyecto de Construcción para el incremento de capacidaddel Tramo: Nudo de Pinar de Las Rozas-Estación de Las Matas, en laLínea Madrid-Hendaya. Vía y Electrificación" en el término municipal deLas Rozas de Madrid (Madrid).

Ingurumen-eraginaren ebaluazioari buruzko informazio publikoa

Titulua
Espainiako Konstituzioak 45. artikuluan ingurumena babestu eta zaintzeko betebeharra jasotzen du. Betebehar hori bermatzeko legeriak duen tresnetako bat ingurumenean eragin nabarmena izan dezaketen plan, programa eta proiektuen Ingurumen-ebaluazioaren prozesuan dago.
Prozesu hori Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean dago araututa. Lege horren printzipio gidarien artean, 2. artikuluan parte-hartze publikoaren printzipioa dago.
Era berean, lege horren II. kapituluko 1. atalean, proiektuen Ingurumen-eragin Arrunta Ebaluatzeko prozedura ezartzen da, 7. artikuluan aipatzen diren kasuetarako.

Ingurumen-eraginari buruzko proiektu eta azterlanen informazio publikoa

Proiektuen informazio publikoko izapidea. ADIFek baimendu behar du, proiektu horiek sustatu eta funtsatzeko organo gisa, onartu aurretik, eta Ingurumen-ebaluazioari buruzko 21/2013 Legearen 36. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako eta moduan egin behar da.
En estos momento no hay ningún trámite abierto de información pública sobre proyectos y estudios de impacto ambiental