Informazio publikoa

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Gaurko egunez, informazio publiko hau argitaratu dugu, eta esteka hauetatik eskura daiteke:

Desjabetzeen, azterlanen eta proiektuen informazio publikoa

​​​​​
Espainiako Konstituzioak, 33. artikuluan, jabetza pribaturako eta jaraunspenerako eskubidea aitortzen du, eta eskubide horren edukia bere funtzio sozialak mugatuko du, eta inori ezin zaizkio kendu bere ondasun eta eskubideak, onura publikoko edo interes sozialeko arrazoi justifikatuak izan ezik, dagokion kalte-ordainaren bidez eta legeetan xedatutakoaren arabera.
Herritarrek administrazio publikoen jarduketen aurrean dituzten eskubideak bermatzeko, herritarrek informazio publikoko prozesuen bidez parte hartzeko izapideak aurreikusi dira, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 18. eta 19.1. artikuluak eta bere Erregelamenduaren (1957ko apirilaren 26ko Dekretua) artikulu bateragarriak betez.

Azterlan eta proiektu teknikoei buruzko informazio publikoa

Adif-en informazio publikoko izapidea, exekuzioak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu beharra deklaratzeko proiektu bat onetsi aurretik. Horrela, edozein pertsonak, iragarkian argitaratzen den zerrendan egon daitezkeen akatsak zuzentzeko behar diren datuak idatziz aurkeztu ahal izango ditu edo, funtsean edo forman, okupatu beharrari aurka egin ahal izango dio.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Ejecución para la Accesibilidad del Apeadero de Martutene en San Sebastián (Gipuzkoa)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF, por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto de Renovación de Vía del Ramal de acceso al Puerto interior de Ferrol"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal – Murcia. Subtramo: La Encina Bif. Alicante. Vía y electrificación"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de la Nueva Estación de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de reparación del puente sobre el Torrente de Roda en el p.k. 611/930 de la línea Madrid-Chamartín - Barcelona-Estació de França. Provincia de Tarragona"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de Construcción para la supresión de los pasos a nivel en los PP.KK. 74/ 000, 74/286, 74/412, 74/555 y 74/661 de la línea 230 Rfig PlanaPicamoixon-Reus, T.M. Alcover (Tarragona)
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto básico de ejecución del estudio funcional del Complejo Ferroviario de Mercancías de Vicálvaro"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, de los "Proyectos de construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo ZaragozaTarragona por Lleida. Estaciones de Juneda y Raimat"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto, "Proyecto deConstrucción de la Autopista Ferroviaria Algeciras – Zaragoza. PasosSuperiores del Tramo: Santa María de Huerta (P.K. 194,6) – Aguja 25(P.K. 336,363)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto deconstrucción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitudútil De 750 m en estaciones del tramo Zaragoza-Tarragona por Caspe.Estaciones de Chiprana, Nonaspe y Flix"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento y consolidación de la trinchera situada entre los PP.KK. 98+875 A 99+125. Línea: Bif. Aigúes-Frontera la Tour de Carol-Enveigt (P.K. 50,707) / Puigcerdá. Tramo: Vic-Ripoll"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de construcción de protecciones contra desprendimientos en el talud del P.K. 491/950 al 492/108 de la línea 08770 Oviedo-Santander, de la Red de Ancho Métrico, en Cantabria"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento y consolidación de la trinchera situada entre los PP.KK. 44+850 a 45+330. Línea: Bif. Aigües - Frontera la Tour de Carol Enveigt (P.K. 50,707) / Puigcerdá. Tramo: Montcada Bif. - Les Franqueses del Vallés - Vic"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Constructivo para Renovación Integral de la Línea en el Tramo: Buñol-Utiel. Plataforma y Vía".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto detratamiento de la trinchera de la línea Madrid-Chamartín – Barcelona-Est. de França entre los PP.KK. 166+050 a 166+280 (Raimat talud izquierdo)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto, "Proyecto de Construcción de Renovación Integral de los túneles de Villabona (90 I y 90 II). Línea León -Gijón"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel existente en el P.K. 7/047 de la línea Desierto-San Julián de Muskiz. Término municipal de Ortuella (Bizkaia)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de supresión de paso a nivel P.K. 375/775 de la línea férrea Oviedo Llanes. T.M. de Parres (Asturias)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de construcción para la Duplicación de Vía entre La Carrera y Pola de Siero, en la Línea Oviedo – Santander. Vía y Electrificación"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de Construcción de nuevo cruce a distinto nivel entre andenes y mejora de la accesibilidad en la estación de Vilamalla (Girona)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, del "Proyecto de Construcción de supresión del paso a nivel del P.K. 385/ 067 de la línea Rfig La Encina a Alacant-Terminal (Nº de línea 330) Término Municipal de Caudete (Albacete)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF, por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto de Construcción de actuaciones complementarias en la línea Sagunto Bif. Teruel"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública complementaria a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de la nueva estación de Reus-Bellissens (Tarragona)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el proyecto "Proyectos de ampliación de gálibo en túneles y pasos superiores de la línea 610 Bifurcación Teruel - Sagunto. Tramo: Teruel - Sagunto. Túneles"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF, por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto Constructivo para el montaje de vía y electrificación de la segunda vía del subtramo Mogente-Alcudia de Crespins, perteneciente al tramo Nudo de la Encina-Játiva"

Desjabetzeei buruzko informazio publikoa

Garraio, Mugikortasun eta Hiri-Agenda Ministerioak hasitako nahitaezko desjabetzearen espedientearen informazio publikoko izapidea, Adif desjabetzearen onuradunak unaren eskariz, pertsona edo entitate interesdunek egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahal izan ditzaten desjabetze espediente horri dagokionez, eta, hala badagokio, ukitutako ondasun eta eskubideen jabeei dei eginez okupazioaren aurreko aktak egin ditzaten adierazten diren tokian, egunetan eta orduetan.
Información pública de expropiaciones
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 279ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de Ampliación a 750 metros de las vías de apartado de la Estación de Escacena. Línea Sevilla-Huelva" en el término municipal de Escacena del Campo (Huelva)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 282ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto Básico de paso entre andenes y mejora de accesibilidad del apeadero de San Yago, Galapagar (Madrid)" en el término municipal de Galapagar (Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 278ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo (vía y catenaria) para la nueva remodelación integral de la estación de Fuente de San Luis (Valencia), para la implantación del ancho estándar" en el término municipal de Valencia (Valencia)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 281ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto Modificado del Proyecto Constructivo de Renovación de Vía y Electrificación de la línea Madrid - Valencia, entre los PP.KK. 68+295 y 101+328. Tramo Pobla Llarga - Silla" en los términos municipales de Silla, Picassent, Benifaió, Alginet, Algemesí, Alzira y Carcaixent (Valencia)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 211ADIF2397 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo para la Supresión del Paso a Nivel, clase C, del P.K. 59/064 de la Línea RFIG S. Vicente Calders l´Hospitalet. Término municipal de Sant Sadurní d´Anoia (Barcelona)" en el término municipal de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 213ADIF2397 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo para la Supresión del paso a nivel, clase B, del P.K. 54/246 de la Línea RFIG S. Vicente Calders L’Hospitalet. Término Municipal de La Granada (Barcelona)" en los términos municipales de La Granada y Avinyonet del Penedés (Barcelona)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 212ADIF2397 motivado por las obras de "Proyecto constructivo para la supresión del paso a nivel, clase B, del P.K. 55/361 de la línea Tarragona – Barcelona – Francia. Término Municipal de Subirats" en el término municipal de Subirats (Barcelona)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 283ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción para la duplicación de vía entre Astillero y Orejo, en la línea Santander – Bilbao. Vía y Electrificación" en los términos municipales de Astillero, Medio de Cudeyo y Marina de Cudeyo (Cantabria).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 284ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción para la Mejora de las Condiciones de Evacuación y Ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Alcobendas – San Sebastián de los Reyes" en los términos municipales de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 234ADIF2198 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de la Remodelación de las Estaciones de Parets del Vallés, Granollers – Canovelles, Les Franqueses del Vallés y La Garriga" en los términos municipales de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallés y La Garriga (Barcelona)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 288ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto modificado del proyecto constructivo de duplicación de vía en el tramo Muriedas – Santander y otras actuaciones en la línea de cercanías C-1 entre Guarnizo y Muriedas" en los términos municipales de Santander, Camargo y Astillero (Cantabria)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 287ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de renovación del trayecto Pola de Lena - Oviedo" en los términos municipales de Lena, Mieres, Oviedo y Ribera de Arriba (Asturias)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 286ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de Emergencia de las obras de consolidación del talud derecho en la boca de entrada del Túnel de Meirama por deslizamiento de la ladera. T/Santiago – A Coruña. Línea 822. Bif. Valorio – A Coruña" en el término municipal de Cerceda (A Coruña)

Ingurumen-eraginaren ebaluazioari buruzko informazio publikoa

Titulua
Espainiako Konstituzioak 45. artikuluan ingurumena babestu eta zaintzeko betebeharra jasotzen du. Betebehar hori bermatzeko legeriak duen tresnetako bat ingurumenean eragin nabarmena izan dezaketen plan, programa eta proiektuen Ingurumen-ebaluazioaren prozesuan dago.
Prozesu hori Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean dago araututa. Lege horren printzipio gidarien artean, 2. artikuluan parte-hartze publikoaren printzipioa dago.
Era berean, lege horren II. kapituluko 1. atalean, proiektuen Ingurumen-eragin Arrunta Ebaluatzeko prozedura ezartzen da, 7. artikuluan aipatzen diren kasuetarako.

Ingurumen-eraginari buruzko proiektu eta azterlanen informazio publikoa

Proiektuen informazio publikoko izapidea. ADIFek baimendu behar du, proiektu horiek sustatu eta funtsatzeko organo gisa, onartu aurretik, eta Ingurumen-ebaluazioari buruzko 21/2013 Legearen 36. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako eta moduan egin behar da.
En estos momento no hay ningún trámite abierto de información pública sobre proyectos y estudios de impacto ambiental