Kontratazioa

Lizitazioen eta Esleipenen deialdia

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 347.2 artikuluarekin bat etorriz (lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak, 2014ko otsailaren 26koak, desagertzen dira), ADIFen kontratugilearen profila Sektore Publikoko Kontratazio Plataforman sartzen da. Bertan, Erakundeak egiten dituen lizitazio-deialdi guztiei buruzko informazioa eta horien emaitzak argitaratzen dira.

Kontratatzeko baldintzak

ADIFek indarrean dagoen legerian aurreikusitako kontratazioko printzipio orokorrak aplikatzen ditu, Mugikortasun, Garraio eta Hiri Agenda Ministerioari atxikitako enpresa erakunde publikoa baita.

ADIFen politikaren helburua da ondasun eta zerbitzu mota guztien kontratazioan kostuen, kalitatearen eta prestazioen arteko erlazioa optimizatzea, betiere publikotasun, lehia, gardentasun, berdintasun eta bereizkeriarik ezaren printzipioak bermatuz.