Dinatrans

Trenbide baten trantsizio-gunea, balasto-trenbide baten eta hormigoizko plaka-trenbide baten artean kokatua dagoena

Asmakuntzari esker, bideen arteko trantsizio-eremuetan bertikalean ezaugarri mekaniko eta erresistenteen artean alde handia duten trenbide-azpiegituraren higadura eta narriadura murriztearen arazo teknikoa konpondu da, eta, horrela, mantentze- eta kontserbazio-kostuak murriztu dira.

Horrez gain, beste arazo tekniko bat ere konpondu da: erosotasunak gora egingo du trenaren erabiltzaileen segurtasuna mantentzeko, trantsizio-eremuko azelerazio bertikalak murriztuta. Aldarrikatutako asmakuntzak bi arazo teknikoak konpondu ditu.

Honekin partekatu da: