EGEF Kudeaketa eta jarraipena

Espainiako Eskualde Anitzeko Programa Eragilea EGEF 2014 2020

Ogasun Ministerioko EGEFaren Kudeaketarako Zuzendariordetza Nagusiak, Espainiako EGEFaren Kudeaketa Agintaritza den aldetik, ADIFi agindu zizkion Europako Erkidegoko Funtsen zuzendari nagusiak 2017ko apirilaren 17an sinatu eta ADIFeko lehendakariak 2017ko maiatzaren 8an onartutako Akordioan jasotako eginkizunak, Trenbide Azpiegituren Administratzaileak (ADIF) emandako funtzio eta prozeduren deskribapena ebaluatu ondoren, Kudeaketa Agintaritzak prestatutako fitxaren arabera, betiere, 1011/2014 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren III. Eranskinean ezarritako irizpideen arabera.

ADIFek Bitarteko Erakundearen funtzioak beteko ditu ADIF eta ADIF Abiadura Handia erakundeen jarduketetarako, Kudeaketa Agintaritzaren ardurapean, Espainiako Eskualde Anitzeko Programa Eragilean EGEF 2014 2020.