Jasangarritasuna eta Ingurumena.

Ingurumen-informazioaren kudeaketa

Zentzu horretan, Ingurumen-informazioaren unitate arduraduna denez, eskatzen zaion ingurumen-informazioarekin zerikusia duen informazioa, kontseiluak eta aholkuak ematen ditu, tramitazioan eta ebazpenean bizkortasun-printzipioa ziurtatuta.

Adifek ematen dituen jarduera eta zerbitzuen ingurumen-alderdiei eta -jarduerari buruzko informazio guztia urtero argitaratzen daIngurumen-memorian.

Horrekin, ingurumenari buruzko informazioa emateko baldintza betetzen da. Hori egiteko,Global Reporting Initiative-ren (GRI)jarraibideei jarraitu zaie.

Gainera, Adifek eta Adif-AHek modu aktiboan hartzen dute parte enpresen arteko lan-talde anitzetan, eta kanpo-ordezkaritza dute nazioarteko nahiz tokiko Administrazio publikoen eta Erakunde ofizialen aurrean ingurumen-izaera duten gaietan.

Ingurumen-memoria