Jasangarritasuna eta Ingurumena

Hondakinen kudeaketa

Hondakinen kudeaketarekin zerikusia duten kontuak ingurumen-legeria betetzen dutelaren bermea

Adifek eta Adif-AHk trenbide-azpiegituren eraikitze-, mantentze- eta ustiapen-jarduerak burutzen dituzte. Jarduerak gauzatzen direnean, hondakinen tipologia anitza sor daiteke, indarrean dagoen araudian biltzen diren betekizunen mende egongo dena.

Betekizun horien arabera, eta Agindu-hitzarmenean oinarrituta, Adif eta Adif Abiadura Handiko Ingurumenaren zuzendariordetza hurrengo jarduketen arduraduna da:

  • Modu zentralizatuan koordinatzen ditu ekoitzitako Hondakin arriskutsuen zatirik handienarekin zerikusia duten kontuak (konposizio, bolumen edo kokapen ezaugarriak direla eta egingarriak ez diren hondakinen kontuak izan ezik). Horretarako, sei hilabetean behineko jasotzeak antolatzen ditu, eskatzen duten Hondakin arriskutsuen biltegiratze-guneetatik (HAB). Halaber, eta Ekintza-arloek aurretik eskatzen badute, ohiz kanpoko izaera duten jasotzeak kudeatzen ditu. HABetatik kanpoko tokietan ekoitzitako hondakin arriskutsuen jasotzea ere kudeatzen du, arrazoi eta/edo manipulazio arrazoiengatik HABetara lekualdatu ezin badira.

  • Dokumentuen izapidetzea burutzen du Hondakin arriksutsuen kudeaketa horrekin zerikusia duten Erakunde publikoekin batera.

  • Legeztatzea eta horren mantentzea izapidetzen ditu hondakinen ekoizpen-zentroen (bai HABen, bai ekintza-arloek eskatzen dituzten beste zentroen) autonomia erkidegoen aurrean.

  • Hondakin arriskutsuen ekoizpenarekin eta kudeaketarekin lotura duen informazioaren fitxategi zentralizatuak gordetzen ditu. Gainera, hurrengoak sortzen ditu ere: modu zentralizatuan gauzatutako jasotzeen datuak biltzen dituzten Kudeaketa-txostenak eta informazio estatistikoa, Hondakin arriskutsuen kudeaketaren eboluazioari buruzkoa. Adif eta Adif Abiadura Handiko hondakinen kudeaketaren adierazgarriak sortzen ditu.

  • Hondakinen ekoizpenarekin eta kudeaketarekin zerikusia duten ekintzak arautzen dituen barne-araudia garatzen du, ekoizpen-jarduerak koordinatzen dituzten ekintza-arloekin batera lan eginda. Kontu horien kontsulta- eta aholkularitza-erakundea da ere. Gainera, Adifen eta/edo Adif-AHren eta autonomia erkidegoen eta Estatuaren arteko lotura da.

Hondakinen kudeaketarekin zerikusia duten jarduketa guztiak kudeaketa globaleko ikuspuntu batetik abiatzen dira, lehengaien erabilpenaren edo prozesuen kudeaketaren ondoriozko ekoizpenetatik, azkeneko kudeaketaren kontrolera arte. Modu horretan, zikloari ekonomia zirkularreko testuinguru batean amaiera ematen laguntzen da.