Impacto Cero

Trenbideetan hegaztiek talka ez egiteko pantaila

Modelo Utilidad Nacional UNAC 201831835 Compartido con la Universidad Autónoma de Madrid, FCC y Prointec

Hegaztiak babesteko eta abiadura handiko trenen kontra talka ez egiteko pantaila.

Deskribapena

Tren-plataformaren ertzetan elementu bisual bat sortzen da, hegaztiek oztopotzat hartuko dutena, eta azpiegituraren gaineko zeharkako bidegurutzean zuzenduko dute haien ibilbidea.
Hegaztiek altuera nahikoan egingo dute hegan, eta ez dute talka egingo plataformako elementu finkoekin eta, bereziki, linean doazen trenekin.

Tren-azpiegiturak, linealak direnez, hegaztiak igarotzeko oztopo dira. Talka ez egiteko pantaila segurtasun-sistemen barruan dago eta bi helburu ditu:

  • Hegazti-faunaren hilkortasuna murriztea, legezko babesa duten edo kontserbatzeko interesgarriak diren espezieak dituzten naturguneetako eta inguruneetako ingurumen-inpaktuak zuzentzeko neurri gisa.
  • Arriskuak minimizatzea, lineen segurtasun- eta ustiapen-baldintzak hobetuz.

Abiadura Handiko linea berrietako hegazti-fauna babesteko neurri onenak zehazteko metodologia

Prestatze-ekintzak

Hegazti-faunaren talken aurkako pantailak ezartzeko gune potentzialen ikerketa eta definizioa.

  • Trenbide-atalen analisia eta ebaluazioa.
  • Hegazti-faunaren populazioaren, maiztasunaren, gurutzatzearen eta heriotza-tasen aurretiko ikerketak.
  • Trenen monitorizazioa eta talken erregistroa.
  • Lehen emaitzen analisia eta ebaluazioa.
  • Pantailak kokatzeko tarte zehatzen proposamena.