Tenkagailu Hidraulikoa

Trenbideetan tentsioak askatzeko tenkagailua

Tenkagailu horren helburua da trenbideko erreiletako tentsioak askatzea (urtaroetako tenperatura-aldaketek eragindako dilatazioen eta uzkurduren ondorioz sortzen dira).

Deskribapena

Tenkagailuaren lana ondoz ondoko bi errail-zati lotzea da, eta trakzio-ahalegin bat egitea tarte horien ondoko ertzak gerturatzeko eta lotzeko, espazio estu bat utzi arte, aldez aurretik jarritako soldatze-kala batekin, gero soldatzeko eta bi errail-zatiak soldaketa-kala horien bidez lotzeko. Horrela, bi errail-zatiak trakzio-ahalegin hidrauliko baten mende geratuko dira, eta, ondoren, tarte horiek destenkatuko dira.

Bi lokailu-bloke ditu, zilindro hidrauliko pare batekin eta luzetarako tiranteekin lotuta. Lokailu-bloke horiek kanalizazio zentratua dute, eta horien hondoa trenbide-errail baten ondoz ondoko bi tarteren buruko errodadura-bandaren gainean bermatzen da. Gainera, ziri batzuk gehitu dira, lokailu-bloke horien finkapena sendotzeko.