Jasangarritasuna eta Ingurumena

Klima-aldaketaren aurkako borroka

Adif-en 2018-2030 aldirako Klima-aldaketaren Aurkako Plana erakundearen ekimen estrategikoa da, ingurumen-arazo garrantzitsuenetako eta premiazkoenetako bat konpontzen lagundu nahi duena, eragiten duen inpaktuagatik eta eskala globalagatik.

Planak 2020, 2025 eta 2030. urteetarako helburuak zehaztu ditu, bai arintzearen alorrean, energia-efizientzia handitzeko eta berotegi-efektuko gasak murrizteko, bai egokitzapenaren alorrean, trenbide-azpiegituren erresilientzia handitzeko, baitakultura eta sentsibilizazio gaietan ere.

Planarekin, bai nazioarteko politika eta estretegiekin, Pariseko Akordioaren helburuak eta GJH 13. "Klimaren aldeko ekintza" betez, bai Europa eta estatu mailan daudenekin bat egiten du.

Klima-aldaketaren aurkako borrokaren arloko jardunari buruzko informazioa Adif-en Kudeaketa-txostenetan eta Ingurumen-memorietan jasotzen da.

2050, neutraltasun klimatikoaren urtea: Adif-ek Nazioarteko Tren Batasunaren (UIC, frantsesezko siglengatik) 2019ko Erantzukizun Klimatikoaren Konpromisoa sinatu du. Konpromiso horren helburua sektorearen jarrera klima-aldaketaren aurkako borrokaren erronka berriekin lerrokatzea da, eta asmo handiagoak dituzte, izan ere, 2050ean karbonoan neutroak izateko helburua ezarri dute.

Klimaren aldeko komunitatea
Logotipo Comunidad por el clima

Adif plataforma horri atxikita dago. Plataforma hori Pariseko Akordioaren harira sortu zen, gizarteak, enpresek, administrazioek eta erakundeek krisi klimatikoari aurre egiteko premiaz jardun dezaten sustatzeko eta emisioak murrizteko, industriaurreko garaia baino 1,5ºC izan ditzagun, eta 2050erako karbono neutraltasuna lor dadin.

Klimaren aldeko komunitatea

 

 

Foréticaren Klima Aldaketaren Klusterra

Halaber, Foréticaren Klima Aldaketaren Klusterra, plataforman parte hartzen du; enpresa-plataforma hori erreferentea da Espainia mailan eta experientziak eta jardunbide egokiak partekatzeko topagunea ere bada, bai eta klima-aldaketaren arloko ekimen eta erregulazio berrienak ezagutzeko ere, enpresen konpromiso klimatikoa sustatu eta handitzeko helburuarekin.

Trenbide-sektorean energia-efizientzia jarduketak egiteko laguntzak
Descarga del Documento Programa de Ayuda de Eficiencia Energética en el Sector Ferroviario

Testuinguru horretan, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuak (IDAE) trenbide-sektorean energia-efizientziako jarduketetarako laguntza-programa baterako deialdia egin zuen. Programa horren helburua zen sektorean karbono dioxidoaren emisioak murrizteko jarduerak sustatzea eta bultzatzea, energia aurrezteko eta energia-efizientziari lotutako proiektuak gauzatuz, eta, horrela, 2012/27/EB Zuzentarauak ezarritako azkeneko energia-kontsumoa murrizteko helburuak lortzen laguntzea.

Esteka honetan Adif eta Adif Abiadura Handia enpresek laguntza-programa horretan aurkeztutako eta IDAEk onetsitako proiektuei buruzko informazio nagusia dago eskuragarri.

Trenbide-sektorean energia-efizientzia jarduketak egiteko laguntza programa (EENF)