Jasangarritasuna eta Ingurumena

Ingurumena kudeatzeko sistemaren kontrola

Vías y tendido eléctrico brillan en el amanecer de esta imagen

Adifen aburuz, egiten dituen jarduerak gauzatzean ingurumenarekiko errespetua argi eta garbi identifikatzen da erakundeak definitu dituen ikuspegian, xedean eta balioetan, 2030 Plan Estrategikoaren testuinguruan.

Adifek eta Adif AHek GA-1999/0142 ziurtagiria (AENORek 1999ko URRIAN emandakoa) lortu dute Ingurumena kudeatzeko sisteman, UNE-EN ISO 14.001:2015 arauaren arabera. Hurrengo jarduerak hartzen ditu barne:

  • Plataformaren, trenbideen eta trenbide-hornikuntzen mantentzea kudeatu.

  • Bidaiarien geltokien eta salgaien gune logistikoak ustiatu.

  • Zirkulazioaren kudeaketa eta Interes orokorreko trenbide-sarearen edukiera kudeatu.

  • Erregai-andelak kudeatu.

  • Ingurumen-inpaktuaren adierazpenek, Ingurumenaren zaintzarako planek eta azpiegituretako eta trenbide-hornikuntzetako eraikuntza-jardueretan aplika daitezkeen betekizunek ezartzen dituzten ingurumen-egoerak kontrolatu eta zaindu.

  • Trenbide-azpiegituren eta hornikuntzen ikerketen eta proiektuen idaztea zuzendu eta koordinatu.

Ziurtagiri honek ingurumena bi enpresen kudeaketan integratzea dakar berarekin. Gainera, hurrengoak dakar berarekin ere:

  • Garatutako jarduera bakoitzean sortutako ingurumen-alderdien operazio-kontrola sistematizatzeko aukera ematen du.

  • Garapen jasangarriarekin laguntzen du, ingurumenaren babesaren, betekizun legalen eta indarrean dauden beste betekizunen betetzearen eta ingurumen-jardueraren hobekuntzaren bidez.

Garatutako jarduera bakoitzaren bizi-zikloa kontuan hartzen du. Ingurumen-alderdiekin lotutako arriskuak eta aukerak, erakundearen testuingurua eta parte interesdunen beharrak eta itxaropenak ere kontuan hartzen ditu.

Adifen eta Adif-AHren ingurumen-politika

Ingurumen-politikak enpresaren ikuspegia, xedea eta balioak garatzen ditu, eta Adifen eta Adif AHren enpresen ingurumen-konpromisoari dagokionez, maila goreneko dokumentua da.

Horretan oinarrituta, ingurumen-kudeaketarako Adif eta Adif-AHek bere gain hartzen dituzte hurrengo konpromisuak beraien ingurumen-politikan:

Ingurumen-politikaren konpromisoak