Neobalast

Balasto bereizia, iraunkortasunarekin eta zatiketaren aurkako erresistentzia hobetuekin, eta hura lortzeko prozedurarekin

Proiektuak bi helburu nagusi ditu:

 • Balastoari, naturalari zein birziklatuari, prestazio handiagoak ematea, erabiltzen ez diren pneumatikoen partikulak gehituz, eta Abiadura Handian balastoak hegan egitea ahalbidetzea.
 • Birziklatutako balastoa edo errefuseko agregakinak berrerabiltzea ahalbidetuko duen tratamendua garatzea, eta horiei araudia betetzen duten propietate berriak ematea.
Abantailak eta ezaugarriak

Proiektua ezagutzen direnen osagarria da, bestelako abantaila eta ezaugarriak gehitu dituelako:

 • Abantaila nagusia balastoaren bizitza baliagarria luzatzea lortzea da.

 • Bibrazioen eta zarataren aurkako prestazioak ere hobetu nahi dira, eta, beraz, manta elastomerikoen, langetetako oinarrietako zolen... erabilera nabarmen murriz daiteke.

 • Halaber, onuragarria izango litzateke harrobi-ustiapenaren, material-garraioaren eta zabortegiak irekitzearen kostuak murriztea.

 • Balastoa birziklatzea: Granulometria betetzen ez duen balastoa berriz aprobetxatzen da, izan ere, beste erabilera bat ematen zaio; lehen plataforma edo betegarrietarako agregakin gisa bakarrik aprobetxa zitekeen.

 • Balasto geruzetan erabiltzen ez diren pneumatikoak erabiltzea. Beste ikerketa eta proiektu batzuetan azpibalasto-geruzetan edo beste bide-zoru batzuetan erabili izan da.

 • Balasto artifizial aurrefabrikatuari buruzko beste ikerketa batzuk ere badaude, eta horiek kokaleku jakin batzuetan baino ez lirateke aplikatuko. Proposatutako irtenbidea guztiz bateragarria izango litzateke aurrefabrikatutako balastoaren aukerekin, prestazioak areagotuz eta ahulguneetako bat hobetuz, hau da, azaleko erresistentzia.

Nabarmendutako paragrafoa

 

Proposatutako tratamendua ordezko irtenbide bat da, eta, prestazio-mailan, balasto naturala duen bidearen eta plakan dagoen bidearen artean kokatuko litzateke; balastoaren ezaugarriak txertatu ditu eta prestazioak hobetu, iraunkortasunari, erresistentziari, bibrazioekiko portaerari eta zaratari dagokienez.

Gainestaldurak propietate horiek hobetu nahi ditu.

 

 

Hobekuntza ekonomiko eta teknologikoak

Prestazio handiko balastoa eskala industrialean ekoizteak abantaila hauek izango ditu:

 • Bizitza baliagarria handitzea, balasto naturalarekin alderatuta.

 • Ekoizpenaren prezioa nahiko egonkorra izango da.

 • Puntu estrategikoetan ekoizpen-unitateak edo tamaina txikiagoko ekoizpen-zentralak obran bertan ezartzea faktore garrantzitsua da ekonomikoki, garraio-kostuak murrizten direlako.

Ingurumen-hobekuntzak
 • Ingurumen-eragin handiko harrobi berriak irekitzea saihesten du.
 • Beste material batzuk berrerabiltzean eta birziklatzean oinarritzen da, eta horrek sinergiak ahalbidetzen ditu erabiltzen ez diren pneumatikoak balorizatzeko industriaren ahaleginekin.
 • Instalazio lokalizatuetan fabrikatu ahal denez, materialaren garraioaren kutsadura-efektua murriztu daiteke.

 

Agregakin horiek balasto gisa erabiltzeko zehaztapenak bete ditzaten, erabiltzen ez diren pneumatikoetatik lortutako partikulekin estaliz tratatuko dira, eta aglutinatzaile bat erabiliko da horretarako.

Honekin partekatua: