Accessibilitat

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

L’entitat pública empresarial Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.adif.es.
Títol

ILUNION Accesibilidad ha dut a terme una auditoria d'accessibilitat del lloc web d'Adif, a fi de certificar el compliment del nivell AA de les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web en la seva versió 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.1) publicades pel World Wide Web Consortium (W3C), així com dels requisits per satisfer la Norma UNE 301 549:2018, també en el nivell AA.

Consulteu informe

Situació de compliment

Aquest lloc web compleix parcialment l'RD 1112/2018 a causa de les excepcions i de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

ILUNION Accesibilidad certifica, amb data de 20 de desembre de 2021, que el lloc web d'Adif compleix parcialment el nivell Doble A segons les Pautes d'Accessibilitat al Contingut de la Web 2.1 de la Web Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium, encara que s'ha detectat que encara existeixen les barreres següents:

  • Existeixen imatges la descripció textual de les quals ha de revisar-se.

  • En algunes pàgines cal revisar l'ús del color, així com el contrast entre primer pla i fons.

  • Existeixen problemes en la visualització del contingut en augmentar el text o fer zoom.

  • Existeixen problemes en la navegació amb teclat.

  • En alguns casos no s'identifiquen els errors apropiadament.

  • En alguns casos ha de revisar-se la interacció amb tecnologies de suport.

Contingut no accessible

El contingut que apareix a continuació no és accessible pels motius següents:

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 20 de desembre de 2021.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme.

Observacions i dades de contacte

Pot emetre comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) de l'RD 1112/2018), com ara:>
  • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web,
  • transmetre altres dificultats d’accés al contingut,
  • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatius a l’accessibilitat del lloc web.
A través del formulari de contacte següent, seleccionant l’àrea “Bústia de Comunicació Web".