Fotografia i treballs audiovisuals

a les instal·lacions i dependències d’Adif

En aquesta pàgina disposes de la informació necessària per a la realització de fotografies o feines audiovisuals a les estacions o altres instal·lacions d’Adif.
  • Si la feina que vols fer és de caràcter professional o per oferir un servei audiovisual a una empresa, si us plau, llegeix atentament les indicacions que es mostren a continuació.
  • Si, com a aficionat a la fotografia i al ferrocarril, vols fer fotos o enregistrar vídeos per a ús propi o, en tot cas, sense afany de lucre, consulta l’apartat de Treballs personals d’aficionats a la fotografia i al ferrocarril en aquesta mateixa pàgina.

Treballs de caràcter professional

Mitjans de comunicació

Sol·licitud d’autorització d’enregistrament o presa de fotografies per a treballs amb caràcter exclusivament informatiu.

Dades que cal incloure en la sol·licitud:

  • Noms complets i número de DNI de les persones que hagin de fer la feina
  • Data prevista per a la realització
  • Objecte o finalitat de la feina o del reportatge
  • Telèfon i persona de contacte
NOTA: L’autorització tindrà validesa únicament per al període en què es vulgui fer la tasca professional a les instal·lacions ferroviàries corresponents.
És imprescindible indicar el mitjà de comunicació per al qual se sol·licita permís per a la realització de la feina.
Rodatges cinematogràfics o televisius, espots, documentals...

Sol·licitud d’autorització per a ciutadans o empreses en la realització de treballs professionals o de recerca (rodatges cinematogràfics o televisius, espots, treballs sobre tecnologia ferroviària, etc.) que hagin de necessitar enregistraments o presa de fotografies a les instal·lacions d’Adif.

imagen párrafo
Catàleg d’espais per a rodatges

Adif compta amb nombroses instal·lacions ferroviàries distribuïdes per tota la Península, des d’estacions modernes i innovadores d’alta velocitat fins a altres d’històriques amb un ambient especial atorgat pel pas del temps.

Adif posa a disposició de tots els interessats un catàleg d’espais, mitjançant el qual es pot fer una cerca per tipologia o ubicació geogràfica la localització que es fa falta per a cadascun dels projectes.

A més dels espais que recull el catàleg, tenim altres localitzacions ferroviàries o generals, com ara solars, naus, edificis, etc., que es podrien fer servir en projectes audiovisuals.

Coordinació i gestió amb altres empreses relacionades amb el ferrocarril

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles també disposa de localitzacions d’un interès singular per a rodatges, esdeveniments i treballs audiovisuals, com són els seus museus ferroviaris, els trens que s’hi acullen i el Palau de Fernán Núñez.
Altres contactes
Museu del Ferrocarril de Madrid
Rodatges i esdeveniments
Museu del Ferrocarril de Madrid
Rodatges amb material rodant històric
Museu del Ferrocarril de Catalunya
Rodatges i esdeveniments.
Palau de Fernán Núñez
Rodatges i esdeveniments.

Treballs personals d’aficionats a la fotografia i al ferrocarril

{}

Els particulars que vulguin fer fotografies a les zones privades d’ús públic de les principals estacions ferroviàries d’Adif no cal que disposin de permís previ.

Encara que les fotografies les facin aficionats, els reportatges la temàtica principal dels quals no sigui d’índole ferroviària o relacionada amb el ferrocarril, en general necessitaran un permís específic i poden ser considerades treballs professionals.

De la mateixa manera, no s’inclouen, com a “fotografia d’aficionats” i, per tant, s’entendran com a treballs professionals que necessiten una autorització expressa, les situacions següents:

  • Blogs, catàlegs o editorials de moda, “books” de models, actors i actrius.
  • Reportatges de casament, precasament i comunions.
  • Reportatges per a xarxes socials amb finalitats lucratives.
  • Fotografies amb finalitats comercials.

Limitacions

En el cas de les fotografies d’aficionats, es mantenen, però, les limitacions següents per a la presa de fotografies: