Declaració sobre la xarxa

Antecedents

La “Declaració sobre la xarxa” (en endavant, “DX”) és el document que exposa les característiques de la infraestructura posada a disposició de les empreses ferroviàries i candidats i conté informació sobre les condicions d’accés a la xarxa, així com sobre les condicions d’accés a les instal·lacions de servei i a la prestació de serveis en aquestes instal·lacions i la informació necessària per a la utilització dels drets d’accés, per garantir la transparència i l’accés no discriminatori a la infraestructura ferroviària de tots els candidats a sol·licitar capacitat, per prestar serveis de transport ferroviari.

S'hi detallen les normes generals, els terminis, procediments i criteris relatius als sistemes de cànons i adjudicació de capacitat, així com la informació necessària per cursar una sol·licitud de capacitat d'infraestructura.

De conformitat amb l'art. 32.2 de la Llei 38/2015 del sector ferroviari, la modificació de la Declaració sobre la xarxa 2024 i l'actualització de la Declaració sobre la xarxa 2025 s'han sotmès al tràmit preceptiu de consultes, i han estat aprovades al Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, Adif, celebrat el dia 28 de novembre de 2023.

Declaracions sobre la xarxa 2024 i 2025

Administrador d'Infraestructures Ferroviàries
DECLARACIÓ SOBRE LA XARXA 2024
S'han introduït canvis rellevants en alguns capítols de la Declaració sobre la xarxa 2024 (concretament als capítols 2, 5 i 7), que va ser aprovada pel Consell d'Administració d'ADIF-Alta Velocitat el 29 de novembre de 2022, havent-se sotmès a tràmit de consultes aquestes modificacions, de conformitat amb l'article 32.2 de la Llei del sector ferroviari. Aquests canvis han estat aprovats pel Consell d'Administració d'Adif el 28 de novembre de 2023.
 

Administrador d'Infraestructures Ferroviàries
DECLARACIÓ SOBRE LA XARXA 2025
S'ha actualitzat per a l'exercici 2025, incloent-hi l'horari de servei 2024/2025, per a complir el que estableix l'Ordre FOM/897/2005, de 7 d'abril, relativa a la declaració sobre la xarxa i al procediment d'adjudicació de capacitat d'infraestructura ferroviària.

Documents

Declaración sobre la Red. Documentos 2024
Declaración sobre la Red Adif 2024
Edición, V.1, 23 de febrero de 2024
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General
Edición 23 de febrero de 2024
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Edición 5 de diciembre de 2023
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio en Ancho Métrico
Edición 5 de diciembre de 2023
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Edición 23 de febrero de 2024. Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de febrero de 2024. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Relación de Instalaciones de Servicio
Relación de Instalaciones de Servicio, actualizada a 05 de diciembre de 2023. Las fichas descriptivas se encuentran disponibles en la aplicación PISERVI.
Declaración sobre la Red. Documentos 2025
Declaración sobre la Red Adif 2025
Edición 23 de febrero de 2024
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General
Edición 23 de febrero 2024
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Edición 5 de diciembre 2023
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio en Ancho Métrico
Edición 5 de diciembre 2023
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Edición 23 de febrero de 2024. Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de febrero de 2024. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Relación de Instalaciones de Servicio
Relación de Instalaciones de Servicio, actualizada a 05 de diciembre de 2023. Las fichas descriptivas se encuentran disponibles en la aplicación PISERVI.
Responsive Image

PISERVI

PISERVI facilita l'accés a la informació de les característiques tècniques de les instal·lacions de servei i permet accedir a les FITXES DESCRIPTIVES de les instal·lacions de servei: terminals de mercaderies, estacions de viatgers, instal·lacions de manteniment, carregadors privats, canviadors d'ample, etc., mitjançant cerques selectives a partir de criteris com ara la ubicació geogràfica, el tipus d'instal·lació, el tipus de servei, etc., la qual cosa facilita la planificació dels serveis ferroviaris per part de les empreses ferroviàries i altres operadors logístics.
Així mateix, compta amb un mapa interactiu de la Xarxa Ferroviària d'Interès General (RFIG, per les sigles en espanyol) amb capacitat de combinar diferents criteris de cerca. En aquest cas, les instal·lacions que donin com a resultat les cerques es representaran sobre el visor de mapes i se'n podrà seleccionar i veure la fitxa descriptiva.

Accés a PISERVI

Principals modificacions incorporades a les declaracions sobre la xarxa 2024-2025

Actualitzacions Declaracions sobre la xarxa 2024

Actualitzacions Declaracions sobre la xarxa 2025

Declaracions sobre la xarxa corresponents a anys anteriors

Año 2023

Año 2022

Año 2021

Año 2020

Año 2019

Features

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Usually a part of formal writing.
Icon Image

Heading Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing.
Icon Image

Heading Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing.
Icon Image

Heading Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing.
Icon Image

Heading Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing.
Icon Image

Heading Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing.
Icon Image

Heading Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing.