Contacte

Bústia de contacte i informació addicional

Informació general i per a l’usuari del transport ferroviari

Mitjançant la bústia de Comunicació Web es tramiten els seus suggeriments cap a l’àrea d’Adif competent per atendre l’assumpte del seu contacte.Si s’hi vol adreçar, al formulari, seleccioni l’àrea “Bústia de Comunicació Web”.

També pot contactar directament amb els departaments següents:

Servei d’atenció telefònica a víctimes i familiars per atropellament

Contacte d’atenció als afectats per atropellaments i els seus familiars en qualsevol punt de la xarxa ferroviària administrada per Adif.

Telèfon:91 243 23 43

Atenció a empreses ferroviàries

Locals i estands comercials a estacions

Rodatges i relacions amb els mitjans de comunicació

Atenció a mitjans de comunicació i sol·licituds d’autorització d’enregistrament o presa de fotografies, amb caràcter professional (rodatges) o informatiu (premsa i mitjans informatius).

Zones d’afecció del ferrocarril.Autoritzacions, zona de domini públic i línia límit d’edificació

Per fer qualsevol obra o activitat en les zones pròximes al ferrocarril o procedir a la reducció de la zona de domini públic o de la línia límit d’edificació és necessària l’autorització d’Adif.

Línies convencionals

Serveis logístics

Altres contactes